Grafiska informationssystem

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Kursansvariga
Takeshi Shirabe (GIS) shirabe@kth.se, Bert Norlin (CAD) bert.norlin@byv.kth.se

Föreläsare
Takeshi Shirabe, Milan Horemuz, Magdalena Hirsch, Noel Gorelick, Tomas Rönngren

GIS-Assistenter
Jan Haas jan.haas@abe.kth.se, Natalie Ekroth, Fredrik Hilding, Noah Holm, Josefin Lennartsson, Marianne Løvås, Marvin Mc Cutchan, Anna Österman

CAD-Assistenter
Hector Valenzuela, Ulla-Carin Bejtoft, Karin Elg

Kurslitteratur
Geografisk Informationsbehandling: teori, metoder, och tillämpningar, Lars Harrie, 2013. ISBN: 9789144088778. Textboken kan köpas på Kårbokhandeln, på KTH Campus, Osquars Backe 21.

En introduktion till 2D AutoCAD, Gerard James, 2004.

Kompendium i ritteknik. Kompendiumet kan köpas en vecka innan CAD-föreläsningarna börjar på Kursexpedition Byggvetenskap på Brinellvägen 23, rum M107a, Plan 1 (entré planet).

Kursbeskrivning
Kursen syftar till att introducera studenter till grundläggande kunskaper inom GIS och CAD, datafångst från olika källor såsom fjärranalys, GPS och digitalisering, uppbyggnad av databaser och SQL, visualisering, 3D-modellering, presentation av kartor och planer i GIS och via internet. Kursen består av föreläsningar, laborativa övningar och projekt. Teknologerna skall efter kursen kunna genomföra och presentera CAD och GIS-projekt.

Kursfordringar
Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 3p), godkända laborationer och projektuppgifter (LAB1; 4,5p). Laborationer, projektuppgifter och tentamen är obligatoriska samt närvarande på gästförläsningarna. Kursen innehåller även ett CAD-projekt och ett GIS-projekt som till viss del skall utföras på icke schemalagd tid (~10 h).

Tentamen
Tentamen ger 100 poäng totalt (75 GIS plus 25 CAD). Bonus från övningarna tillkommer. Alla ihopräknade poäng är betygsgrundande. En exempeltenta finns på Bilda (observera att frågorna som finns i exempeltentan täcker inte allt i kursen eller allt som kan komma på tentan). CAD och innehållet från gästföreläsningarna är också en del av tentamen.

Betygskala
A-Fx

Övningar
Alla övningar kommer hållas i Bure och Maclean (L-huset, Drottning Kristinas väg 30).

Bonuspoäng
Alla laborativa moment har en sista inlämningsdag tydligt angiven på Bilda, vanligen en vecka efter labbtillfället. Bonuspoäng på tentamen kommer ges till dem som lämnar in labbrapporter och projektarbeten inom angiven tid (dessa bonuspoäng gäller första inlämningen, det är ingen begränsad tid för kompletteringar). Bonuspoängen gäller även vid omtentamen och försvinner aldrig.

GIS Laborationer 1, 2, 3, 4, 5 och CAD Laborationer 1, 2 och 3 ger en bonuspoäng var om man lämnar in i tid. CAD-projektet ger 3 poäng och GIS-projektet ger mellan 1 och 3 bonuspoäng. Man kan alltså få totalt 14 bonuspoäng max.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter