Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Wed 20 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D33
Fri 22 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: B25
Week 4 2021 Show in My Schedule
Wed 27 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D33
Thu 28 jan 09:00-11:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: B21
Thu 28 jan 11:00-17:00 Studiebesök
VT 2021
Study visit
Week 5 2021 Show in My Schedule
Wed 3 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D33
Fri 5 feb 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete
Location: B26
Week 6 2021 Show in My Schedule
Wed 10 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D33
Thu 11 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: B21
Fri 12 feb 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete
Location: B21
Week 7 2021 Show in My Schedule
Wed 17 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D33
Fri 19 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: B26
Fri 19 feb 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2021
Projektarbete
Location: B26
Week 8 2021 Show in My Schedule
Thu 25 feb 13:00-18:00 Examination
VT 2021
Examination
Note: Hemtenta
Fri 26 feb 08:00-18:00 Examination
VT 2021
Examination
Note: Hemtenta
Week 9 2021 Show in My Schedule
Fri 5 mar 09:00-12:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Fri 5 mar 13:00-17:00 Redovisning
VT 2021
Presentation
Feedback News