Urban Infrastructure

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Contemporary cities are supported by a diverse range of infrastructure networks including energy, water, wastewater, transportation, and communications. These networks are traditionally defined by their technical and economic characteristics but they also have significant (and often unappreciated) spatial, political, and cultural implications. Today, the upgrading and reimagining of infrastructure services is central to notions of sustainability, resilience, economic prosperity, and improved quality of life.

This course provides an opportunity for students to study the co-evolution of technology and cities using theories and case studies from urban history, science & technology studies, urban geography, planning, and architecture. The course explores historical and theoretical ideas about cities and infrastructure as well as contemporary issues that address infrastructure trends and debates. The course also provides students with the opportunity to develop research skills to study infrastructure networks. The knowledge and skills taught in this course will allow students to develop a critical perspective on technology and society as it relates to cities of the past, present, and future.

Teachers

Feedback News