Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2020 Show in My Schedule
Wed 15 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 17 jan 13:00-16:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Week 4 2020 Show in My Schedule
Wed 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 24 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 24 jan 10:00-16:00 Studiebesök
VT 2020
Study visit
Week 5 2020 Show in My Schedule
Wed 29 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 31 jan 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Q24
Week 6 2020 Show in My Schedule
Wed 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 7 feb 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Q24
Week 7 2020 Show in My Schedule
Wed 12 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2020
Lecture
Location: Q24
Fri 14 feb 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2020
Projektarbete
Location: Q24
Week 8 2020 Show in My Schedule
Thu 20 feb 13:00
- Fri 21 feb 00:00
Examination
VT 2020
Examination
Note: Hemtenta
Fri 21 feb 00:00-18:00 Examination
VT 2020
Examination
Note: Hemtenta
Week 9 2020 Show in My Schedule
Fri 28 feb 09:00-12:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Lallerstedt
Fri 28 feb 13:00-17:00 Redovisning
VT 2020
Presentation
Location: Lallerstedt
Feedback News