Life Cycle Assessment

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course Life Cycle Assessment (AG2800)!

The course starts on October 29th, at 13:15 in room E2.

For further info, please see KTH Schedule and course web in Canvas (only for admitted students, will be available 1-2 weeks before the course starts

Course literature:

Curran, M. A. (ed), 2015. Life Cycle Assessment Student Handbook. Wiley.

Contact information:

  • Course responsible: Anna Björklund (anna.bjorklund@abe.kth.se)
  • Course coordinator: Carolina Liljenström (carlil@kth.se)

More information is available on Canvas. To access Canvas you must register on the course. To do so, use the service "Manage my studies" found under "Services" in the personal menu.

Teachers

Feedback News