Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Thu 17 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Fri 18 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V32
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 13:00-15:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location V21
Thu 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Fri 25 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 13:00-16:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Nils
Thu 31 jan 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Fri 1 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V32
Week 6 2019 Show in My Schedule
Thu 7 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Fri 8 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location V32
Thu 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Fri 15 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Jacob Faggot
Thu 21 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V22
Fri 22 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 09:00-12:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location Q13
Mon 25 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location V01
Wed 27 feb 15:00-17:00 Laboration
VT 2019
Laboratory
Location V21
Feedback News