Transport Policy and Evaluation

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to AH2301 Transport Policy & Evaluation

This course is geared toward providing an overview of methods used by transport planners for project appraisal and evaluation. Project appraisal can be applied to narrow projects such as traffic signal plans, as well as broad strategies such as supporting public transport, traffic management measures, or encouraging sustainability. In this course you will focus on strategy formulation and methodology for project appraisal, with a special emphasis on cost benefit analysis, equity measures, non-market valuation, and sustainability issues.

This course also covers some basic economic concepts, such as elasticity, and also transport economic and behavioural economics concepts.

All materials, course plan, term and lab projects instructions can be found at Bilda. If you registered to the course but cannot access the bilda page of the course, please contact the course responsible.

Teachers

Feedback News