Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Tue 19 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 21 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Mon 25 jan 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 25 jan 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Tue 26 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 28 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Mon 1 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 1 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Tue 2 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 4 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Mon 8 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Pippin
Mon 8 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Pippin
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Tue 9 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Fri 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Fri 12 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Week 7 2021 Show in My Schedule
Mon 15 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Trötter
Mon 15 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Trötter
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Tue 16 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Thu 18 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Week 8 2021 Show in My Schedule
Mon 22 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 22 feb 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Tue 23 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E36
Thu 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Week 9 2021 Show in My Schedule
Mon 1 mar 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Mon 1 mar 13:00-16:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: Digital, Frodo
Tue 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E53
Tue 2 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: Digital, E53
Thu 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Thu 4 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D32, Digital
Fri 5 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D42, Digital
Fri 5 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture
Location: D42, Digital
Feedback News