Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 50 2019 Show in My Schedule
Wed 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location D41, L22
Note: Seminar 4
Wed 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location D41, L22
Note: Seminar 4
Wed 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L21, L41, L42
Note: Ethics of medical technology: Seminar 2
Wed 11 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L21, L41, L42
Note: Ethics of medical technology: Seminar 2
Thu 12 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location D33, D35, D42
Note: Seminar 4
Thu 12 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location D33, D35, D42
Note: Seminar 4
Fri 13 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L21, L22
Note: Seminar 4
Fri 13 dec 15:00-17:00 Seminarium
HT 2019
Seminar
Location L21, L22
Note: Seminar 4
Week 51 2019 Show in My Schedule
Mon 16 dec 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V1, V2, V22, V23, ...
Week 3 2020 Show in My Schedule
Tue 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Q11, Q13, Q24, V1, ...
Tue 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2019
Examination
Location Q11, Q13, Q24, V1, ...
Wed 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Introduction and Scientific Knowledge
Fri 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Project Part Introduction
Fri 17 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture, Scientific Inference
Week 4 2020 Show in My Schedule
Mon 20 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Observations and measurement
Wed 22 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped classroom 1
Fri 24 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Experiments
Week 5 2020 Show in My Schedule
Mon 27 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Models
Mon 27 jan 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Tue 28 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Wed 29 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Statistics
Thu 30 jan 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Thu 30 jan 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Week 6 2020 Show in My Schedule
Mon 3 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Flipped Classroom 2
Mon 3 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Tue 4 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Wed 5 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture, explanations and causes
Thu 6 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Thu 6 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Week 7 2020 Show in My Schedule
Mon 10 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Philosophy of Technology
Wed 12 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Philosophy of Social Science
Fri 14 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location Alfvénsalen
Note: Risk assessment
Week 8 2020 Show in My Schedule
Mon 17 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 3
Lecture
Note: Video lecture: Research ethics
Mon 17 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Tue 18 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Thu 20 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Thu 20 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Week 9 2020 Show in My Schedule
Mon 24 feb 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Tue 25 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Thu 27 feb 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Thu 27 feb 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 3
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Week 11 2020 Show in My Schedule
Mon 9 mar 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 Period 3
Examination
Location V01, V1, V11, V12, ...
Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 16 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location L1
Note: Introduction and Scientific Knowledge
Wed 18 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Location M3
Note: Project Part Introduction
Fri 20 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture, Scientific Inference
Week 13 2020 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture, Observation and measurement
Wed 25 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location M3
Note: Flipped Classroom 1
Fri 27 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture: Experiments
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture: Models
Mon 30 mar 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Tue 31 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Wed 1 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture: Statistics
Thu 2 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Thu 2 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 1
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location L1
Note: Flipped Classroom 2
Mon 6 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Tue 7 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Wed 8 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Note: Video lecture: explanations and causes
Wed 8 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Thu 9 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 2
Week 16 2020 Show in My Schedule
Fri 17 apr 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V32, V33, V34, V35
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location L1
Note: Philosophy of Technology
Wed 22 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Location L1
Note: Philosophy of Social Science
Fri 24 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture
Location M3
Note: Risk assessment
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2020 Period 4
Lecture Teachers: Till Grüne-Yanoff
Note: Video lecture: Research ethics
Mon 27 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Tue 28 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Thu 30 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Thu 30 apr 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 3
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Tue 5 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Thu 7 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Thu 7 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2020 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Note: Seminar 4
Week 22 2020 Show in My Schedule
Wed 27 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2020 Period 4
Examination
Location E31, E32, E33, E34, ...
Week 23 2020 Show in My Schedule
Tue 2 jun 14:00-18:00 Omtenta
Omtenta
Location V01, V1, V32, V33, ...
Feedback News