Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Note: Video lecture
Fri 26 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location M2
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 Period 4
Lecture
Location K1
Mon 29 apr 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 30 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 2 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 2 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 15:00-17:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Tue 7 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 9 may 10:00-12:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Thu 9 may 13:00-15:00 Seminarium
VT 2019 Period 4
Seminar
Location D41, D42
Week 22 2019 Show in My Schedule
Wed 29 may 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019 Period 4
Examination
Location E31, E32, E33, E35, ...
Week 23 2019 Show in My Schedule
Fri 7 jun 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta
Location V32, V33, V34, V35
Feedback News