News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Event Omtenta, 16 April 2019 14:00
Changed by scheduling staff 2 April at 13:24
February 2019
under
VT 2019 Period 3
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 15 February at 09:09

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

Scheduling staff edited 25 February at 13:24

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

Scheduling staff edited 25 February at 14:04

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

 
January 2019
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:09

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcf

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:09

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:09

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:08

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:08

ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:32
Scheduling staff edited 25 January at 11:08

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
December 2018
Event Omtenta, 17 December 2018 14:00
Changed by scheduling staff 3 December at 15:36
Show more similar (1)
November 2018
under
VT 2019 Period 4
Scheduling staff created event 20 November at 02:33
 
Feedback News