Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

under
VT 2019 Period 3
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade fredag 09:09

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6

 
Januari 2019
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:09

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcf

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:09

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:09

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:08

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:08

ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Video lecture

 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:32
Schemahandläggare redigerade 25 januari 11:08

6e3a06d5-43ed-41e3-8fc1-3f5744130e17

Video lecture

 
Schemahändelse Omtenta, 16 april 2019 14:00
Ändrades av schemahandläggare 22 januari 12:17
Visa fler liknande händelser (2)
November 2018
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:33
 
under
VT 2019 Period 4
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 02:33
 
Feedback Nyheter