News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['FAK2036V2023024(V2-', 'FAK3137(V2-2036V202', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK2030V2023137(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['FAK3024137(V2-', 'FAK2036V2023024(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-2036V202']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b8124565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d

['FAK3137(V2-2036V202', 'FAK3024(V2-', 'AK2030V202', 'FAK2036V2023137(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited 7 February at 08:19

Philosophy of Social ScienceQualitative Methods & Methodology

['AK2030V202', 'FAK3137(V2-', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2036V202', 'FAK3137(V2-']

['TINNMPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMDLKR_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKRRMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_FLT_1']

Scheduling staff edited 14 February at 03:30

['FAK2030V2023137(V2-', 'FAK3137(V2-2036V202', 'FAK30214(V2-', 'FAK30124(V2-', 'AK20360V202']

['TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TINNMRMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TAEEM_FLTLKR_1', 'TAEEM_1']

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['FAK3137(V2-2030V202', 'AK2036V202', 'FAK3137(V2-', 'FAK3014(V2-', 'FAK3024(V2-', 'AK2030V202']

['TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMDAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TINNM_1', 'TAEEM_FLTLKR_1', 'TAEEM_LKRIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981cfc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3

['AK2030V202', 'FAK3024(V2-2036V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2036V2023014(V2-', 'FAK3137024(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3

Video lecture: explanations and causesFlipped classroom 2

['AK2030V202', 'FAK3024(V2-2036V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2036V2023014(V2-', 'FAK3137024(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c

Flipped Classroom 2Video Lecture: Explanations and Causes

['AK2030V202', 'FAK3024(V2-2036V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2036V2023014(V2-', 'FAK3137024(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b8131c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

['AK2030V202', 'FAK3024(V2-2036V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2036V2023014(V2-', 'FAK3137024(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['AK2036V202', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2030V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2030V2023024(V2-']

['TINNM_1', 'TAEEM_FLTAEEM_RMD_1', 'TINNM_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKR_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK20360V202', 'FAK3024(V2-', 'FAK3014(V2-', 'AK2030V202', 'FAK3137(V2-6V202', 'FAK3024137(V2-']

['TAEEM_RMD_1', 'TINNMINNM_1', 'TAEEM_RMD_1', 'TIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEM_FLT_1', 'TAEEM_LKRFLT_1']

Scheduling staff edited today at 07:59

MånOnsdag 168 mars 2020 kl 1308:00 - 150:00

9d13ee02-9d07-4415-948f-33befa31981c31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

['AK2030V202', 'FAK3024(V2-2036V202', 'FAK3014137(V2-', 'FAK2036V2023014(V2-', 'FAK3137024(V2-']

['TINNMAEEM_RMD_1', 'TAEEM_RMDFLT_1', 'TIPUM_IPUANNM_1', 'TAEEM_LKR_1', 'TAEEMIPUM_IPUA_1', 'TAEEM_FLT_1']

 
under
VT 2020 Period 4
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['TIPUM_IPUA_1', 'TINNMNNM_1', 'TIPUM_IPUA_1']

Scheduling staff edited today at 07:49

OnsFredag 1820 mars 2020 kl 0813:00 - 105:00

09485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b8167e3-757b-4440-a5b1-35f0b0d01c58

['TINNM_1', 'TIPUM_IPUAPUM_IPUA_1', 'TINNM_1']

 
under
VT 2020 Period 3
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['FAK3138(V2-2032V201', 'AK20320V201', 'FAK3137014(V2-', 'FAK3024(V2-2038V201', 'FAK31368(V2-', 'AK204036V201', 'FAK203136(V201-', 'FAK2030V2013137(V2-', 'AK203840V201', 'FAK30124(V2-']

['TMMMM_POTEAKM_1', 'TTGMVTM_21', 'TMMMM_POTE_1', 'TMAKMMM_1', 'TKEMELPM_1', 'TMVTGTM_12', 'TELPKEMM_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['AK2032V201', 'AK2030V201', 'FAK3014138(V2-', 'AK20386V201', 'FAK3024(V2-', 'FAK31386(V2-', 'AK20368V201', 'FAK3136014(V2-', 'AK2032V201', 'FAK3137(V2-', 'AK2040V201', 'FAK3024(V2-']

['TMAKMMMM_POTE_1', 'TMVTELPM_1', 'TMMKEMM_POTE_1', 'TMMMVTM_1', 'TELPMAKM_1', 'TTGTM_2', 'TKEMMMM_1']

Scheduling staff edited 19 February at 10:17

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

['AK2030V201', 'FAK31387(V2-', 'AK20362V201', 'FAK3024136(V2-', 'FAK3136(V2-2030V201', 'AK20386V201', 'FAK3014(V2-', 'FAK2032V2013024(V2-', 'FAK31378(V2-', 'AK2038V201', 'AK2040V201']

['TMMMM_POTEAKM_1', 'TELPMVTM_1', 'TKEMTGTM_12', 'TMVTELPM_1', 'TMAKMMM_1', 'TTGTM_2MMMM_POTE_1', 'TMMKEMM_1']

Scheduling staff edited 19 February at 13:27

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 646c819e-9305-4ce8-aa1d-06297c63b205, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e5451990b43360-caed-4c81-8b35-ac8d6b537571, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

Scheduling staff edited 21 February at 03:30

['FAK3137(V2-2040V201', 'FAK2032V2013138(V2-', 'FAK3136(V2-', 'AK20302V201', 'AK20368V201', 'FAK3014137(V2-', 'FAK30214(V2-', 'FAK3138024(V2-', 'AK20380V201', 'AK204036V201']

['TMAKMMMM_POTE_1', 'TMVTMMM_1', 'TTGTM_2', 'TELPKEMM_1', 'TMMMAKM_1', 'TMMMM_POTEVTM_1', 'TKEMELPM_1']

Scheduling staff edited 21 February at 12:48

18d4f5ec-2048-4036-95cd-91bc1ba475a4, 2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 51bef3c0-b64f-4fe6-a398-0c46fc57955b, 5b3e2d05-8da8-405e-ac62-7960935363ab, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, 6b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf, 704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73, 8890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c, 90b43360-caed-4c81-8b35-ac8d6b537571, a229bb4f-812f-4463-b687-ab91b18092c6, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4

 
Feedback News