Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2011 Show in My Schedule
Mon 29 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Wed 31 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Fri 2 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Note: Sem: ett tillfälle/vecka/student
Fri 2 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Fri 2 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Week 36 2011 Show in My Schedule
Mon 5 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Wed 7 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Thu 8 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Thu 8 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Week 37 2011 Show in My Schedule
Mon 12 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Wed 14 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Thu 15 sep 13:00-15:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Thu 15 sep 15:00-17:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Fri 16 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Week 38 2011 Show in My Schedule
Wed 21 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Wed 21 sep 10:00-12:00 Seminarium
HT 2011 Tamos
Seminar
Location Ka-531 (Ka-Forum 531), Ka-532 (Ka-Forum 532)
Wed 21 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Fri 23 sep 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2011 Tamos
Lecture
Location Ka-Aula (IT Univ. Forum Aula)
Week 42 2011 Show in My Schedule
Wed 19 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2011 Tamos
Examination
Location Q1, Q15, Q17, Q21, ...
Feedback News