Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

November 2018
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
Schemahandläggare redigerade 30 november 08:44

Tiorsdag 157 januari 2019 kl 10:00 - 12:00

 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
Schemahandläggare redigerade 23 november 09:35

OnTorsdag 301 januari 2019 kl 09:00 - 17:00

7421a544-e4c9-40ac-9fda-b9d9fe0e3f0d0e2af584-d1d1-40c8-83b1-e3fdb285dcc5

 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:28
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:28
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:28
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
 
under
VT 2019
Schemahandläggare skapade händelsen 20 november 03:20
 
Feedback Nyheter