The Engineer in Focus

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen !

            Kursen "Ingenjören i fokus" har som mål att stärka de färdigheter som behövs för att utöva bioteknikingenjörens yrke. Kursen berör bioteknik, dess påverkan på människan, samhället och miljön, men även ledarskap och projektledning, samt kommunikation i yrkeslivet. Den ger en inblick i de utmaningar och arbetsuppgifter som ingenjörer ställs inför. Kursen ligger även till grund för framtida studier inom bioteknikprogrammet.

För att erbjuda så bred och professionell näringslivsanknytning som möjligt sker mycket av undervisningen tillsammans med aktörer från olika företag.

Undervisningen kommer att genomföras digitalt och på campus för att anpassas till de rådande omständigeterna. Dessutom kommer undervisningen att genomföras i halvklasser eller mindre grupper. Förändringar kan behövas göras under de närmaste veckorna. Håll dig uppdaterad om förändringar via kurswebsida eller kursens CANVAS sida.

 

Teachers

Feedback News