Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 40 2020 Show in My Schedule
Tue 29 sep 08:00-13:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Tue 29 sep 08:00-14:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD42
Anmärkning: Gr A
Tue 29 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FB54, FD41, FD43
Anmärkning: Gr B
Tue 29 sep 14:00-20:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD42
Anmärkning: Gr C
Tue 29 sep 17:00-20:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Wed 30 sep 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FB41, FD41, FD43
Anmärkning: Gr C
Wed 30 sep 13:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD42
Anmärkning: Gr B
Thu 1 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location: Digital
Thu 1 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Thu 1 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD42
Anmärkning: Gr D
Fri 2 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FB41, FD43
Anmärkning: Gr D
Week 41 2020 Show in My Schedule
Mon 5 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: My Hedhammar
Location: Digital
Tue 6 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2020
Exercise
Location: Digital
Tue 6 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FB55, FD43
Anmärkning: Gr A
Tue 6 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41, FD42
Anmärkning: Gr C
Wed 7 oct 13:00-19:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FB41, FD42
Anmärkning: Gr D
Wed 7 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Anmärkning: Gr A
Wed 7 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD43
Anmärkning: Gr B
Thu 8 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Anmärkning: Gr B
Thu 8 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD43
Anmärkning: Gr C
Thu 8 oct 12:00-13:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Thu 8 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Anmärkning: Gr C
Thu 8 oct 13:00-17:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD43
Anmärkning: Gr D
Fri 9 oct 08:00-12:00 Laboration
HT 2020
Laboratory
Location: FD41
Anmärkning: Gr D
Week 43 2020 Show in My Schedule
Thu 22 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2020
Examination
Location: FA32, FB52, FB53
Week 51 2020 Show in My Schedule
Tue 15 dec 08:00-12:00 Omtenta
HT 2020
Omtenta
Location: FB55
Feedback News