Purification of Biomolecules

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Kursen BB1210 Rening av Biomolekyler.

Denna kurs ger en orientering i de metoder som används för rening av biomolekyler, t.ex. proteiner, nukleinsyror och metaboliter.

Kursen behandlar metoder för:

Cellsönderdelning, klarifiering, centrifugering, filtrering och precipitering.

Kromatografi (teori och praktik: gel-filtrering, jonbyteskromatografi, Hydrofob interaktions kromatografi, Reversed-phase-kromatografi, affinitets-kromatografi)

Buffertbyte, koncentrering och förvaring av biomolekyler

Teachers

Feedback News