Purification of Biomolecules

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Kursen BB1210 Rening av Biomolekyler.

Denna kurs ger en orientering i de metoder som används för rening av biomolekyler, t.ex. proteiner, nukleinsyror och metaboliter.

Kursen behandlar metoder för:

Cellsönderdelning, klarifiering, centrifugering, filtrering och precipitering.

Kromatografi (teori och praktik: gel-filtrering, jonbyteskromatografi, Hydrofob interaktions kromatografi, Reversed-phase-kromatografi, affinitets-kromatografi)

Buffertbyte, koncentrering och förvaring av biomolekyler

Teachers

New event

Mon 26 aug 13:00-15:00 Föreläsning Location: FD5

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News