Degree Project in Biotechnology, Second Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course - BB200X Degree project in Biotechnology, Second Cycle, 30 credits

The course syllabus and application guide can be find on Canvas.

The aim of the course is to train the student in using analytical, technical and engineering skills and biotechnological techniques in a creative and inventive manner to solve a complex and challenging task within the area of biotechnology. The training is to stimulate maturation of the student in professional project planning, independent project implementing, scientific reporting and public scientific presentation and opposition. In addition, the project work is meant to apply research and knowledge in favor of humanity and society in terms of sustainability, and economic and societal aspects.

You will find more general course information, starting and ending dates, and schedule on Canvas.

Please follow the instruction regarding Application and Registration to the course.

Welcome, Peter and Qi

Teachers

Feedback News