Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 aug 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Wed 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Week 36 2016 Show in My Schedule
Mon 5 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Week 37 2016 Show in My Schedule
Mon 12 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Wed 14 sep 13:00-17:00 Lektion
HT 2016 TMTLM
Lesson Teachers: Peter Savolainen
Location: FB51
Fri 16 sep 08:00-12:00 Lektion
HT 2016 TMTLM
Lesson Teachers: Peter Savolainen
Location: FB51
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Fri 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Week 39 2016 Show in My Schedule
Fri 30 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Week 40 2016 Show in My Schedule
Mon 3 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Wed 5 oct 13:00-17:00 Lektion
HT 2016 TMTLM
Lesson Teachers: Peter Savolainen
Location: FB51
Fri 7 oct 08:00-12:00 Lektion
HT 2016 TMTLM
Lesson Teachers: Peter Savolainen
Location: FB51
Week 41 2016 Show in My Schedule
Thu 13 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB52
Fri 14 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2016 TMTLM
Lecture Teachers: Peter Savolainen
Location: FB53
Week 43 2016 Show in My Schedule
Tue 25 oct 14:00-18:00 Tentamen
HT 2016 TMTLM
Examination Teachers: Peter Savolainen
Location: FB51, FB52, FB53
Feedback News