News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

September 2016
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 8 September 2016

FB51, FB52, FB53

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB51, FB52, FB534d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58, 8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8ab

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB53eb27de30-b1a1-42db-bd8e-01c998c7d8ab

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff edited 8 July 2016

MånTorsdag 103 oktober 2016 kl 108:00 - 120:00

Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB514d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB514d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB528af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
under
HT 2016 TMTLM
Scheduling staff created event 2 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 29 May 2020

FB514d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

['BB24710H161', 'BB24701H161']

['TIEMM_MBIAMTLM_1', 'TMTLBIM_1', 'TIEMM_MBIMA_1']

Scheduling staff edited 16 November at 03:19

['TMTLM_1', 'TMBIM_1', 'TIEMM_MBIA_1', 'TMTLM_1']

 
Feedback News