Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 44 2018 Visa i Mitt schema

Nya kurser

Schemat kan ändras

  • Notiser skickas endast ut för ändringar som görs 3 dagar innan kursstart och framåt
  • Innan kursstart, gå därför in i Mitt schema / kursens schema (eller där du gjort schemaexport) för att kontrollera eventuella ändringar

Är något fel i schemat?

Mån 29 okt 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FA31
Tis 30 okt 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lars Arvestad
Plats: FB51
Fre 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FB51
Vecka 45 2018 Visa i Mitt schema
Mån 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FA32
Tis 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lars Arvestad
Plats: FB51
Tors 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning
Plats: FP21
Fre 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FP21
Vecka 46 2018 Visa i Mitt schema
Mån 12 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Datorlaboration
Plats: 4V2 Röd
Tis 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB51
Ons 14 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning
Plats: FA31
Tors 15 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Datorlaboration
Fre 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FP21
Vecka 47 2018 Visa i Mitt schema
Mån 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FA32
Tis 20 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Datorlaboration
Tors 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning
Plats: FD41
Tors 22 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Datorlaboration
Fre 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Lukas Käll
Plats: FP21
Vecka 48 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 nov 13:00-15:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TMTLM
Kontrollskrivning
Plats: FB52
Anmärkning: QUIZ
Tis 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Föreläsning Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FB51
Ons 28 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Datorlaboration Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: 4V6 Brun
Fre 30 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FA32
Vecka 49 2018 Visa i Mitt schema
Fre 7 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FA32
Vecka 50 2018 Visa i Mitt schema
Fre 14 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminarium Lärare: Olof Emanuelsson
Plats: FA32
Vecka 3 2019 Visa i Mitt schema
Mån 14 jan 14:00-17:00 Redovisning
HT 2018 TMTLM
Redovisning
Anmärkning: Posterpresentation
Feedback Nyheter