Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location FA31
Tue 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lars Arvestad
Location FB51
Fri 2 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location FB51
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location FA32
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lars Arvestad
Location FB51
Thu 8 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture
Location FP21
Fri 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location FP21
Week 46 2018 Show in My Schedule
Mon 12 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Computer laboration
Location 4V2 Röd
Tue 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location FB51
Wed 14 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture
Location FA31
Thu 15 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Fri 16 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location FP21
Week 47 2018 Show in My Schedule
Mon 19 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location FA32
Tue 20 nov 08:00-12:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Thu 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture
Location FD41
Thu 22 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Computer laboration
Location 5O1 Spelhallen
Fri 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Lukas Käll
Location FP21
Week 48 2018 Show in My Schedule
Mon 26 nov 13:00-15:00 Kontrollskrivning
HT 2018 TMTLM
Test
Location FB52
Note: QUIZ
Tue 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018 TMTLM
Lecture Teachers: Olof Emanuelsson
Location FB51
Wed 28 nov 13:00-17:00 Datorlaboration
HT 2018 TMTLM
Computer laboration Teachers: Olof Emanuelsson
Location 4V6 Brun
Fri 30 nov 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminar Teachers: Olof Emanuelsson
Location FA32
Week 49 2018 Show in My Schedule
Fri 7 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminar Teachers: Olof Emanuelsson
Location FA32
Week 50 2018 Show in My Schedule
Fri 14 dec 13:00-15:00 Seminarium
HT 2018 TMTLM
Seminar Teachers: Olof Emanuelsson
Location FA32
Week 3 2019 Show in My Schedule
Mon 14 jan 14:00-17:00 Redovisning
HT 2018 TMTLM
Presentation
Note: Posterpresentation
Feedback News