News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2018
Scheduling staff created event 23 November 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 14 September 2018

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

Scheduling staff edited 21 November 2018

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
September 2018
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 14 September 2018
 
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 14 September 2018

MånFredag 37 december 2018 kl 130:00 - 152:00

 
May 2018
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

MånFredag 129 november 2018 kl 13:00 - 15:00

abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa14456cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b

Scheduling staff edited 28 May 2018

Fredag 9 november 2018 kl 130:00 - 152:00

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a

 
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

TisMåndag 2019 november 2018 kl 0813:00 - 105:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

Tisdag 20 november 2018 kl 1308:00 - 172:00

 
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

Fredag 2 november 2018 kl 1308:00 - 150:00

abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa14454d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

FreMåndag 912 november 2018 kl 13:00 - 17:00

 
under
HT 2018 TMTLM
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 17 May 2018

OnTorsdag 212 november 2018 kl 150:00 - 172:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f5fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

 
Feedback News