Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

November 2018
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 23 november 13:05
 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 14 september 09:46

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

Schemahandläggare redigerade 21 november 11:13

8af44ca1-c331-43fe-b1bf-437047c7afa4, abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
September 2018
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 14 september 09:46
 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 14 september 09:46

MånFredag 37 december 2018 kl 130:00 - 152:00

 
Maj 2018
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

MånFredag 129 november 2018 kl 13:00 - 15:00

abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa14456cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b

Schemahandläggare redigerade 28 maj 2018

Fredag 9 november 2018 kl 130:00 - 152:00

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b33c8dfa7-acdd-40d7-a7da-f21586b7b60a

 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

TisMåndag 2019 november 2018 kl 0813:00 - 105:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa1445

 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

Tisdag 20 november 2018 kl 1308:00 - 172:00

 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

Fredag 2 november 2018 kl 1308:00 - 150:00

abcdb324-72c3-4b60-93cd-334f68fa14454d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f58

 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

FreMåndag 912 november 2018 kl 13:00 - 17:00

 
under
HT 2018 TMTLM
Schemahandläggare skapade händelsen 15 maj 2018
Schemahandläggare redigerade 17 maj 2018

OnTorsdag 212 november 2018 kl 150:00 - 172:00

4d224e2b-ddd7-47aa-b7c6-652275825f5fc59066e-51b3-4980-ba39-1a9d508ad8a8

 
Feedback Nyheter