Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Introduction to Biotechnology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen i Inledande bioteknik avser att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i bioteknologi, cellbiologi, molekylär biologi och etik. Kursen vänder sig till blivande civilingenjörer i medicinsk teknik och blivande civilingenjörer i närliggande områden som till exempel industriell ekonomi, bioteknik och kemi. 

Mer detaljer går att läsa i årets Kurs-PM 2024 och på Canvas https://canvas.kth.se/courses/45290

Teachers