Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 26 oct 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Note: Egen sal
Tue 27 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 28 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 45 2020 Show in My Schedule
Mon 2 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Tue 3 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 4 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 46 2020 Show in My Schedule
Tue 10 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 11 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 13 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 47 2020 Show in My Schedule
Tue 17 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 18 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 48 2020 Show in My Schedule
Tue 24 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 25 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Wed 2 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 4 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Fri 11 dec 08:00-12:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Fri 11 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2020
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Week 2 2021 Show in My Schedule
Thu 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA31, FA32, FB55, FD41
Feedback News