Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 1 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Tue 2 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB42
Wed 3 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA32
Fri 5 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB53
Week 45 2021 Show in My Schedule
Mon 8 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB42
Tue 9 nov 14:00-16:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Wed 10 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: M33
Fri 12 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB53
Week 46 2021 Show in My Schedule
Mon 15 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB53
Tue 16 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB42
Wed 17 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA32
Fri 19 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA32
Week 47 2021 Show in My Schedule
Mon 22 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Tue 23 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB42
Wed 24 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Fri 26 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB42
Week 48 2021 Show in My Schedule
Mon 29 nov 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Tue 30 nov 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Wed 1 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA32
Fri 3 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Week 49 2021 Show in My Schedule
Mon 6 dec 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB52
Week 50 2021 Show in My Schedule
Tue 14 dec 08:00-10:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB55
Tue 14 dec 10:00-12:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Location: FP21
Tue 14 dec 13:00-17:00 Seminarium
HT 2021
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Location: FP41
Week 2 2022 Show in My Schedule
Fri 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2021
Examination Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB41, FB42, FD5
Feedback News