Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 48 2020 Show in My Schedule
Wed 25 nov 10:00-12:00 Föreläsning - Development of peptide drugs by Marugan Natarajan Arul from KTH
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital

DIGITAL

Fri 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning - Formulation by Thomas Österberg from Pfizer
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: M1
Week 49 2020 Show in My Schedule
Tue 1 dec 13:00-15:00 Föreläsning - Nanoparticles in drug delivery by Ronja Widenbring from RISE
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: FR4

DIGITAL

Wed 2 dec 10:00-12:00 Föreläsning - Cell Therapy, gene therapy, vaccine by Kariem Ahmed Ezzat from Karolinska Institutet & & VChotteau
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: Q1

DIGITAL

Fri 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning - Biopolymer-based materials for biomedical applications by Thomas Crouzier from KTH
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital

DIGITAL

Fri 4 dec 13:00-15:00 Reserve
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital
Week 50 2020 Show in My Schedule
Tue 8 dec 13:00-15:00 Project support - possibility to ask questions about project
HT 2020
Lecture Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital
Fri 11 dec 08:00-12:00 Seminarium - presentation of projects - 1
HT 2020
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital
Fri 11 dec 13:00-17:00 Seminarium - presentation of projects - 2
HT 2020
Seminar Teachers: Veronique Chotteau
Location: Digital
Week 2 2021 Show in My Schedule
Thu 14 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2020
Examination Teachers: Veronique Chotteau
Location: FA31, FA32, FB55, FD41
Week 14 2021 Show in My Schedule
Tue 6 apr 08:00-12:00 Omtenta
Omtenta Teachers: Veronique Chotteau
Location: FB51
Feedback News