News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

1d244f3a-c130-4909-98e2-c1590f352b2e, 87f255a1-95f0-4932-b38e-16b6e609a8b0

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Cell Therapy, gene therapy, vaccine by Kariem Ahmed Ezzat from Karolinska Institutet & & VChotteau

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Nanoparticles in drug delivery by Ronja Widenbring from RISE

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, ad02be6d-21e4-480d-9979-d335c6f10875

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Formulation by Thomas Österberg from Pfizer

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Pre-clinical, Toxicology and Safety Assessment in Drug Discovery and Drug Development by Marie Österlund from Affibody

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - TBD Clinical Trials by Maria Öhman from Swedish Orphan Biovitrum

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:08

Föreläsning - TBD Clinical Trials by Maria Öhman from Swedish Orphan Biovitrum(to be confirmed) Clinical Trials

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Design and development of viable and sustainable chemical processes in the pharmaceutical industry – concepts, challenges, goals by Hans-Jürgen Federsel from RISE

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:31

bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Biopharmaceuticals by Patrik Strömberg from Swedish Orphan Biovitrum

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Intellectual Property Rights (IPR) by Hampus Rystedt from ZACCO

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Target Validation in Drug Discovery by David Malinowsky from Sybicon

 
Scheduling staff created event 29 May at 20:41
Scheduling staff edited 30 May at 04:53

['TIMBM_ENZB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLM_2', 'TIMBIM_OMICENZB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TMBIM_MABT_2']

Scheduling staff edited Thursday 13:41

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Egen sal

['TMBIM_OMICMABT_2', 'TIMBM_CBPB_2', 'TMTLMMTLM_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZB_2', 'TIMBM_ENBTCBPB_2', 'TMBIM_MABTOMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 04:33

['TMBIM_MABT_2', 'TMTLMIMBM_CBPB_2', 'TIMBM_ENBT_2', 'TIMBM_ENZBMTLM_2', 'TIMBM_CBPENZB_2', 'TMBIM_OMIC_2']

Scheduling staff edited yesterday at 07:29

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50, bf3eca73-10f2-4b10-b551-c1362d9b4570

Teacher Veronique Chotteau edited yesterday at 16:04

Föreläsning - Overview of course 1 by Véronique Chotteau from KTH

 
Feedback News