Computer Introduction

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course provides a basic introduction to the computing environment at KTH. Here you can learn about the following technologies used within KTH:

  • Bash command line environment for Ubuntu computers
  • LaTeX typesetting software for producing technical reports
  • Github version control system for managing project work

The main aim of the course is to become comfortable with the computing environment and the objective is to complete one mandatory lab exercise as well as one optional lab exercise of your choice. This course is taken by D, F and SVD students. Please check your timetable to make sure you are in the right place.

Please goto Canvas for the course content!

Feedback News