Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programming and Scientific Computing

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är en introduktion till programmering, som inte kräver några speciella förkunskaper. Vi går igenom programmering från grunden, och lär oss skriva enkla program i språket Python.

Kursen är grovt uppdelad i tre delar.
I den första delen, under jan-feb tränar vi på grunderna i Python, med hjälp av 4 programmeringslabbar och två frivilliga övningsuppgifter. Labbarna är ganska detaljstyrda, och ser till att alla studenter kommer igenom alla momenten.

I den andra delen,  under mars-april, så gör alla studenter ett individuellt programmeringsprojekt, från planering till implementation. Här ges möjligheten att välja både uppgiftstyp och svårighetsgrad, efter eget intresse och ambitionsnivå. Under projektets gång ges feedback i flera steg, både mellan kursdeltagarna och från labbassistenterna, som hjälp att uppnå bra resultat.

I den tredje delen, i april-maj, lär vi oss använda numeriska och tekniska bibliotek i Python, för att lösa matematiska och tekniska programmeringsuppgifter av ökande komplexitet. Här lär vi oss tekniker från lösning av ekvationssystem och optimeringsproblem, numerisk analys och enklare visualisering, till hur man kan programmera enklare bild- eller ljudeffekter.

Teachers