Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location E3
Wed 16 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location Q2
Wed 16 jan 15:00-17:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q15, Q17
Fri 18 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 4 2019 Show in My Schedule
Tue 22 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location Q2
Wed 23 jan 08:00-10:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q22, Q26
Thu 24 jan 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Location 4V4 Gul, 4V6 Brun
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location E3
Wed 30 jan 10:00-12:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q15, Q17
Fri 1 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 6 2019 Show in My Schedule
Tue 5 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Thu 7 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q26, Q33
Fri 8 feb 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Wed 13 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q11, Q26
Fri 15 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Tue 19 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location Q2
Tue 19 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q15, Q17
Fri 22 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 9 2019 Show in My Schedule
Tue 26 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q22, Q26
Fri 1 mar 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 12 2019 Show in My Schedule
Mon 18 mar 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Fri 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location Q2
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Wed 27 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Fri 29 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Week 14 2019 Show in My Schedule
Tue 2 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Fri 5 apr 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 15 2019 Show in My Schedule
Tue 9 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Thu 11 apr 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Wed 24 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Fri 26 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location Q22, Q26
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Tue 30 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 prgtb19
Lecture Teachers: Christian Smith
Location D3
Fri 3 may 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Week 19 2019 Show in My Schedule
Fri 10 may 08:00-10:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Fri 10 may 15:00-17:00 Övning
VT 2019 prgtb19
Exercise Teachers: Christian Smith
Location E35, E36
Week 20 2019 Show in My Schedule
Thu 16 may 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Location 4V3 Orange
Fri 17 may 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019 prgtb19
Computer laboration Teachers: Christian Smith
Location 4V3 Orange
Feedback News