Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Programming Techniques

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Detta är en nybörjarkurs i programmering som ges för CLGYM1. Det är främst Python som används i kursen, men det finns också ett webbprogrammerinsgsmoment med Javascript.

Första kursomgången: prgcl23

Teachers