Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 23 2021 Show in My Schedule
Fri 11 jun 14:00-16:00 Omtenta
Omtenta
Location: Digital
Week 35 2021 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 30 aug 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: K1
Mon 30 aug 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 1
Mon 30 aug 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O3 Musikhallen
Note: DL 1
Mon 30 aug 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Note: DL 1
Mon 30 aug 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 1
Tue 31 aug 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 1
Wed 1 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 1
Wed 1 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D34
Note: ÖVN 1
Wed 1 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 1
Wed 1 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 1
Thu 2 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 1
Fri 3 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: Q1
Fri 3 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5V6 Turkos
Note: DL 2
Fri 3 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O3 Musikhallen
Note: DL 2
Fri 3 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Note: DL 2
Fri 3 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 2
Fri 3 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 2
Week 36 2021 Show in My Schedule
Mon 6 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: E1
Mon 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 2
Mon 6 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D34
Note: ÖVN 2
Tue 7 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 2
Tue 7 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 2
Tue 7 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 2
Wed 8 sep 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: E1
Thu 9 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V01, V11
Fri 10 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 3
Fri 10 sep 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 3
Fri 10 sep 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O1 Spelhallen
Note: DL 3
Fri 10 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5V6 Turkos
Note: DL 3
Fri 10 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O3 Musikhallen
Note: DL 3
Week 37 2021 Show in My Schedule
Mon 13 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: F2
Mon 13 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 3
Mon 13 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 3
Mon 13 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31
Note: ÖVN 3
Mon 13 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D34
Note: ÖVN 3
Mon 13 sep 15:00-17:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 3
Wed 15 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: F2
Fri 17 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V11, V21
Fri 17 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O3 Musikhallen
Note: DL 4
Fri 17 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5V5 Violett
Note: DL 4
Fri 17 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 4
Fri 17 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O3 Musikhallen
Note: DL 4
Week 38 2021 Show in My Schedule
Mon 20 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: M2
Mon 20 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 4
Tue 21 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 4
Tue 21 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 4
Tue 21 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D33
Note: ÖVN 4
Tue 21 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 4
Thu 23 sep 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: M2
Fri 24 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V33, V35
Fri 24 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 5
Fri 24 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 5
Fri 24 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 5
Fri 24 sep 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V2 Röd, 5V1 Grå, 5V3 Vit
Note: DL 5
Fri 24 sep 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 5
Week 39 2021 Show in My Schedule
Mon 27 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: M2
Mon 27 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 5
Mon 27 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 5
Mon 27 sep 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 5
Mon 27 sep 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D33
Note: ÖVN 5
Tue 28 sep 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 5
Wed 29 sep 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: M1
Thu 30 sep 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V01, V11
Fri 1 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V3 Orange, 4V4 Gul, 5V3 Vit
Note: DL 6
Fri 1 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 6
Fri 1 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 6
Fri 1 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 6
Fri 1 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 6
Week 40 2021 Show in My Schedule
Mon 4 oct 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: F2
Mon 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D33
Note: ÖVN 6
Mon 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 6
Mon 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 6
Mon 4 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 6
Tue 5 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 6
Wed 6 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: D1
Thu 7 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V23, V33
Fri 8 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 7
Fri 8 oct 08:00-10:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 7
Fri 8 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 7
Fri 8 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 7
Fri 8 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 7
Week 41 2021 Show in My Schedule
Mon 11 oct 13:00-15:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: D1
Mon 11 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D33
Note: ÖVN 7
Mon 11 oct 15:00-17:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 7
Tue 12 oct 08:00-10:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 7
Tue 12 oct 10:00-12:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 7
Tue 12 oct 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E36
Note: ÖVN 7
Thu 14 oct 08:00-10:00 Kontrollskrivning
HT 2021 tildah21
Test Teachers: Linda Kann
Location: Baltzar, Christopher, V23, V33, ...
Thu 14 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 8
Fri 15 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 8
Fri 15 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 8
Fri 15 oct 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 8
Fri 15 oct 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 8
Week 44 2021 Show in My Schedule
Mon 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2021 tildah21
Lecture Teachers: Linda Kann
Location: M1
Mon 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E31, E36
Note: ÖVN 8
Mon 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D33
Note: ÖVN 8
Mon 1 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: D35
Note: ÖVN 8
Tue 2 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E34
Note: ÖVN 8
Wed 3 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2021 tildah21
Exercise
Location: E36
Note: ÖVN 8
Thu 4 nov 13:00-15:00 Examination
HT 2021 tildah21
Examination Teachers: Linda Kann
Location: E31
Note: Tentakomplettering
Thu 4 nov 15:00-17:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 9
Fri 5 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 9
Fri 5 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 9
Fri 5 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 9
Fri 5 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 9
Week 45 2021 Show in My Schedule
Mon 8 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 10
Tue 9 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 10
Tue 9 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 10
Tue 9 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 10
Wed 10 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 10
Week 46 2021 Show in My Schedule
Mon 15 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 11
Mon 15 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 11
Mon 15 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 4V5 Grön
Note: DL 11
Mon 15 nov 13:00-15:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Note: DL 11
Tue 16 nov 10:00-12:00 Datorlaboration
HT 2021 tildah21
Computer laboration Teachers: Linda Kann
Location: 5O5 Matsalen
Note: DL 11
Week 47 2021 Show in My Schedule
Tue 23 nov 13:00-15:00 Redovisning
HT 2021 tildah21
Presentation Teachers: Linda Kann
Week 48 2021 Show in My Schedule
Fri 3 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021 tildah21
Presentation Teachers: Linda Kann
Week 49 2021 Show in My Schedule
Fri 10 dec 10:00-12:00 Redovisning
HT 2021 tildah21
Presentation Teachers: Linda Kann
Feedback News