Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 19 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: D1
Fri 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: D1
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: D1
Tue 26 mar 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 29 mar 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: D1
Thu 4 apr 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 5 apr 10:00-12:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: E1
Tue 9 apr 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 12 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 17 2019 Show in My Schedule
Tue 23 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: Alfvénsalen
Thu 25 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 26 apr 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 18 2019 Show in My Schedule
Tue 30 apr 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: Alfvénsalen
Thu 2 may 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 3 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: Alfvénsalen
Thu 9 may 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 10 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2019 grudat19
Lecture Teachers: Stefan Nilsson
Location: E1
Tue 14 may 15:00-17:00 Datorlaboration
VT 2019 grudat19
Computer laboration
Fri 17 may 08:00-10:00 Övning
VT 2019 grudat19
Exercise
Location: L22, L31, L41, L42, ...
Feedback News