Fundamentals of Computer Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursomgång vt21

Kursen innehåller sex individuella inlämningsuppgifter som lämnas in via KTH git och presenteras vid de obligatoriska övningarna som kommer att hållas som videokonferenser. Du får en zoomlänk via epost från din övningsassistent.

Det är tillåtet att missa ett enskilt övningstillfälle om man berättar för sin övningsassistent i förväg och dessutom lämnar in den skriftliga delen av uppgiften i tid.

I slutet av kursen blir det också ett lite större individuellt projekt där du får möjlighet att välja och implementera ett eget mindre programbibliotek.

Hederskodex

Denna hederskodex gäller för de individuella uppgifterna och slutprojektet. I korthet:

 • Du får inte kopiera från andras lösningar,
 • i inlämningsuppgifterna ska du ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts,
 • vid den muntliga examinationen ska du kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen.

Betyg

Kursen examineras med individuella skriftliga inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de obligatoriska övningarna. Övningarna betygssätts med G/VG och slutbetyget beräknas så här:

A 6 G 5-6 VG
B 6 G 4 VG
C 6 G 3 VG
D 5 G 2 VG
E 5 G 0-1 VG
Fx 4 G
F 0-3 G
  • IND1 2hp är ett graderat betyg baserat på övning 1-6,
  • LAB1 4hp är projektet och bedöms med P/F.

  Uppgifter vt21

  Övning x på kursen ska lämnas in i katalogen kthid-ovnx i organisationen grudat 21 på KTH GitHubOm ni loggar in på KTH GitHub för första gången så kan det ta någon dag innan ni kommer åt er katalog.

  Övningsgrupper

  1. Cajsa Pierrou <cajsap@kth.se> kthid: A-CA
  2. Hovig Manjikian <hoffek@kth.se> kthid: CB- GH
  3. Albert Sund Aillet <albesa@kth.se> kthid: GI-JI
  4. Markus Magnuson <markmag@kth.se> kthid: JJ-M
  5. Marcus Dicander <dicander@kth.se> kthid: N-SH
  6. Marcus Dicander <dicander@kth.se> kthid: SI-Z

  Du får en inbjudan och Zoomlänk med epost från din övningsassistent.

  Du som har ett kthid som börjar med bokstäverna "a" till och med "ca" går i grupp 1, etc. Observera att grupp 6 har andra tider i schemat än grupp 1-5.

  Vi är många på kursen i år och alla grupper är fulla. Om du vill byta grupp måste du därför hitta någon att byta med och sedan kontakta assistenterna i de två grupperna.

  Labbar och individuell hjälp

  Labbarna är till för att ni ska kunna ställa frågor om veckans inlämningsuppgift. Labbarna sker via Zoom på de schemalagda tiderna. Ställ dig i grudat-kön så får du en inbjudan när det blir din tur.

  EECSs allmänhandledare hjälper också till med programmeringsfrågor och andra problem två gånger dagligen varje vardag under terminstid, oftast 11–13 och 17–20. 

  Föreläsningar

  Det finns texter och korta filmer som du ska titta på inför varje föreläsning. Skriv gärna ner frågor som du vill ta upp på föreläsningen. Föreläsningarna sker i zoomrummet https://kth-se.zoom.us/j/69755335369 och kommer inte att spelas in.

  Kurslitteratur

  Det finns ingen obligatorisk kursbok på papper. Du hittar all kurslitteratur via länkarna i föregående avsnitt. Du kan också ha nytta av de här sajterna och böckerna om du vill lära dig mer om algoritmer och programvaruteknik.

  Kursnämnd

  • Lukas Werner <lukaswe@kth.se>
  • Björn Thiberg <bthiberg@kth.se>

  Teachers

  Feedback News