Fundamentals of Computer Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursomgång vt20

Kursen innehåller sex individuella inlämningsuppgifter som lämnas in via KTH git och presenteras vid de obligatoriska övningarna som kommer att hållas som videokonferenser. Du får en inbjudan till varje videokonferens via epost från din övningsassistent.

Det är tillåtet att missa ett enskilt övningstillfälle om man berättar för sin övningsassistent i förväg och dessutom lämnar in den skriftliga delen av uppgiften i tid.

Det blir också ett lite större individuellt projekt där du får möjlighet att välja och implementera ett eget mindre programbibliotek.

Kursen följer KTH:s rekommendationer om covid-19. Det innebär i korthet att allt kursmaterial och all kursinformation finns tillgänglig på nätet, att de obligatoriska momenten sker på distans och att du ska stanna hemma om du är sjuk.

Denna hederskodex tillämpas.

Övningarna betygssätts med G/VG och slutbetyget beräknas så här:

A 6 G 5-6 VG
B 6 G 4 VG
C 6 G 3 VG
D 5 G 2 VG
E 5 G 0-1 VG
Fx 4 G
F 0-3 G
  • IND1 2hp är ett graderat betyg baserat på övning 1-6,
  • LAB1 4hp är projektet och bedöms med P/F.

  Uppgifter vt20

  Övning x på kursen ska lämnas in i katalogen username-ovnx i organisationen grudat20 på KTH GitHub.

  Om ni loggar in på KTH GitHub för första gången så kan det ta någon dag innan ni kommer åt er katalog.

  Övningsgrupper

  1. Einar Lennelöv <lennelov>
  2. Gustav Hedengran <hedengr>
  3. Fredrik Diffner <fdiffner>
  4. Cajsa Pierrou <cajsap>
  5. NN
  6. Hovig Manjikian <hoffek>

  Du kommer att få återkoppling via git och övningarna kommer att hållas som videokonferenser. Du får en inbjudan via epost till videokonferensen från din övningsassistent.

  Labbar

  Labbarna är till för att ni ska kunna ställa frågor om veckans inlämningsuppgift. Labbarna sker via Zoom på de schemalagda tiderna. Ställ dig i grudat-kön så får du en inbjudan när det blir din tur.

  Föreläsningar

  I stället för föreläsningar så blir det i år en serie screencasts om de olika teorimomenten och om de olika uppgifterna. Prenumerera gärna på kanalen så att du inte missar någon video.

  Kurslitteratur

  Det finns ingen obligatorisk kursbok på den här kursen, men du kan ha nytta av de här sajterna och böckerna om du vill lära dig mer om algoritmer och programvaruteknik.

  Kursnämnd

  • Henry Jacobson <henryj>
  • Markus Magnuson <markmag>

  Teachers

  Feedback News