Fundamentals of Computer Science

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursomgång vt19

Kursen innehåller sex individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid de obligatoriska övningstillfällena. Det är tillåtet att missa ett enskilt övningstillfälle om man berättar för sin övningsassistent i förväg och dessutom lämnar in den skriftliga delen av uppgiften i tid.

Det blir också ett lite större individuellt projekt där du får möjlighet att välja och implementera ett eget mindre programbibliotek. Projektet redovisas vid kursens sista övningstillfälle.

Denna hederskodex tillämpas.

Övningarna betygssätts med G/VG och slutbetyget beräknas så här:

A 6 G 5-6 VG
B 6 G 4 VG
C 6 G 3 VG
D 5 G 2 VG
E 5 G 0-1 VG
Fx 4 G
F 0-3 G
  • IND1 2hp är ett graderat betyg baserat på övning 1-6,
  • LAB1 4hp är projektet och bedöms med P/F.

  Uppgifter vt19

  Övning x på kursen ska lämnas in i katalogen username-ovnx i organisationen grudat19 på KTH GitHub.

  Katalogerna finns nu på plats. Om ni loggar in på KTH GitHub för första gången så kan det ta någon dag innan ni kommer åt er katalog.

  Övningssalar

  I lexikalisk ordning baserad på rumsnummer (grupp 1 i sal L22, grupp 2 i L31, grupp 3 i L41 etc.)

  Övningsgrupper

  1. Mazen Mardini <mazenm>
  2. Mathi Krishnasamy <kriezh>
  3. Lisa Vällfors <lva>
  4. Jesper Amilon <jamilon>
  5. Dennis Magnusson <denmag>
  6. Anton Lilja <antonlil>

  I grupp 1-2 kommer vi att gå igenom de grundläggande uppgifterna extra noga och endast använda Python. I grupp 3-6 kan fokus ibland ligga på mer avancerade uppgifter.

  Labbar och allmänhandledning

  På de schemalagda labbtillfällena har du möjlighet att jobba med inlämningsuppgifterna och ställa frågor.

  Dessutom hjälper CSCs allmänhandledare dagligen till med programmeringsfrågor och andra problem. De finns på fjärde våningen av E-huset (västra sidan av huvudbyggnaden).

  Föreläsningar

  Det är viktigt att du förbereder dig väl. Vid vissa föreläsningar blir det en kort lappskrivning.

  • Det blir flervalsfrågor som handlar om det länkade materialet (inte överkurs).
  • Godkänt resultat på samtliga (1-2) kontrollskrivningar kan ersätta betyget G på en övning (inte det individuella projektet).

  Kurslitteratur

  Det finns ingen obligatorisk kursbok på den här kursen, men du kan ha nytta av de här sajterna och böckerna om du vill lära dig mer om algoritmer och programvaruteknik.

  Kursnämnd

  • Isak isakag
  • Melker melkerho
  • Johan johlar2

  Teachers

  New event

  Mon 16 mar 13:00-15:00 Föreläsning Location: Alfvénsalen

  No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

  Feedback News