Kursomgång vt18

Övningar vt18

Kursen innehåller sex individuella inlämningsuppgifter som presenteras och diskuteras vid de obligatoriska övningstillfällena.

Det blir också ett lite större individuellt projekt där du får möjlighet att välja och implementera ett eget mindre programbibliotek. Projektet redovisas vid kursens sista övningstillfälle.

Denna hederskodex tillämpas.

Övningssalar: I lexikalisk ordning baserad på rumsnummer (grupp 1 i sal L22, grupp 2 i L31, grupp 3 i L41 etc.)

Övningsledare vt18:

  • Grupp 1: Sten Andersson, stene
  • Grupp 2: Simon Larsén, slarse
  • Grupp 3: Mazen Mardini, mazenm
  • Grupp 4: Lisa Vällfors, lva
  • Grupp 5: Gustav Hedengran, hedengr
  • Grupp 6: Alexander Viklund, viklu

Övningsuppgifter: grudat18

Labbar och allmänhandledning

På de schemalagda labbtillfällena har du möjlighet att jobba med inlämningsuppgifterna och ställa frågor.

Dessutom hjälper CSCs allmänhandledare dagligen till med programmeringsfrågor och andra problem. De finns på fjärde våningen av E-huset (västra sidan av huvudbyggnaden).

Föreläsningar

Kurslitteratur

Examination vt18

Kursen examineras med individuella inlämningsuppgifter som redovisas muntligt i samband med de obligatoriska övningarna:

  • LAB1 4hp är projektet och bedöms med P/F,
  • IND1 2hp ger ett graderat betyg baserat på övning 1-6.

Övningarna betygssätts med G/VG och slutbetyget beräknas så här:

A 6 G 5-6 VG
B 6 G 4 VG
C 6 G 3 VG
D 5 G 2 VG
E 5 G 0-1 VG
Fx 4 G
F 0-3 G

Feedback News