News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2020
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97cDistans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

66157d7e-6aba-4f2b-9f31-c69cb79a2672, adc9ed0a-d8c3-4557-ad88-1bb9719b286f, d873230a-c0a9-4395-b32f-0b227d17e26f, daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a3ab6Distans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 29 April at 09:46

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDistans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 24 April at 08:54

006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 52a9875f-0760-4b36-9edb-f747a5ba0660, a2a573a6-8fe2-4a6b-bbfa-1f2b496f2547, bbb6b848-5bd8-4f82-abf8-4b46734c52bb, c20a7c02-6377-43a0-bf94-d5a623e9f760, c87310c1-45e7-4d87-9d4e-4d6a9384ff90Distans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 24 April at 08:54

66157d7e-6aba-4f2b-9f31-c69cb79a2672, adc9ed0a-d8c3-4557-ad88-1bb9719b286f, d873230a-c0a9-4395-b32f-0b227d17e26f, daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a3ab6Distans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 24 April at 08:54

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDistans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:52

53c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a, 686117af-5599-4c64-bbe4-0c57b42a7b2b, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, 8582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97cDistans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:52

66157d7e-6aba-4f2b-9f31-c69cb79a2672, adc9ed0a-d8c3-4557-ad88-1bb9719b286f, d873230a-c0a9-4395-b32f-0b227d17e26f, daa4b32a-c7a1-4a65-a94f-e918d88a3ab6Distans

 
under
VT 2020 grudat20
Scheduling staff created event 28 November 2019
Scheduling staff edited 17 April at 08:52

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDistans

 
Feedback News