Allmänhandledning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Please follow the instructions below

 1. Titta på denna instruktionsvideo: Zoom för studenter - anslut till ett möte

 2. Koppla in hörlurar med mikrofon i din dator.

 3. Prova att använda Zoom i detta Testmöte
 4. När det blir din tur kommer läraren att maila dig en länk, använd den för att ansluta till Zoom.

 1. First, watch this video: Zoom - joining a meeting

 2. Use headphones with a microphone.

 3. Try out Zoom in this Test meeting
 4. When it is your turn, the teacher will email you a link that you can use to connect to Zoom.

Skriv din epostadress i rutan Location.

Please write your email address in the Location box.

Skriv ett inlägg (längst ner på sidan) för att fråga om allmänhandledningen. Write a post to ask about the general tutors.


EECSs allmänhandledare hjälper till med programmeringsfrågor och andra problem. Vi finns på fjärde våningen av E-huset (västra sidan av huvudbyggnaden).

Allmänhandledaren är tillgänglig två gånger dagligen varje vardag under terminstid. Normalt är de två passen 11–13 och 17–20, men se aktuellt schema för eventuella undantag. Under sommar- och jullov är schemat mer begränsat.

The general tutor at EECS offers extra help regarding programming. We are located on the fourth floor of the main building's E wing.

The tutor is available twice daily throughout the semester. Generally, the hours are 11 a.m. to 1 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. but check the current schedule for exceptions. During the summer and winter holidays the schedule is more restricted.

OBS! Akademisk kvart  kan gälla på allmänhandledningen. Alltså, för att hinna från föregående labbar eller övningar, så kommer handledaren först kvart över hel timme, t ex 17:15 för handledningspasset 17–20.

Note! The general tutor uses the academic quarter. That is, in order to have time to walk from previous lectures or classes, the tutor may not arrive until 15 minutes after the hour — the 5 p.m. session will then start around 5:15 p.m.

Vill du redovisa labbar?

Allmänhandledaren tar inte redovisningar, men vi kan hjälpa dig med frågorna, och med att hitta kurshandledare som kan ta redovisningen. Se också EECS:s labbvecka och drop-in–tider för redovisningar.

Looking for lab exams?

The general tutor does not handle exams (labbredovisningar), but we can help you with the problems and help you find lab assistants who can handle the exam. See also EECS's lab week and drop-in hours for lab exams.

Hur får jag tag i allmänhandledaren?

Du kan endast få hjälp i labbsalarna på plan 4 i E-huset. Använd knappen lägst upp på denna sida för att köa till allmänhandledaren. Ingen hjälp via epost.

Det finns endast en handledare varje pass, så det kan ta en stund innan du får hjälp.

När den inte hjälper någon annan sitter handledaren i rum 1456, ”glasburen”, mellan Gul och Grön sal .

Summoning the general tutor

Help is available only in the lab rooms on fourth floor in the E wing. Please use button at the top of this page to queue. No help by email.

There is only one tutor available each shift. If you are kept waiting, this is probably because previous questions have taken a long time to solve.

When not in the terminal rooms, the tutor can be found in room 1456 (the “glass cage”) between lab rooms Gul and Grön.

Vilka är allmänhandledarna?

Läsåret 2020/2021 jobbar Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic och Sebastian Sandström som allmänhandledare.

Alla handledare kan svara på frågor om kurser på grundnivå i programmering och datalogi på EECS-skolan. I tabellen nedan kan du se vilka specialområden respektive handledare har.

Who are the general tutors?

In 2020/2021 the general tutors are: Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic and Sebastian Sandström

All tutors can answer questions regarding bachelor's level courses in programming and computer science at EECS. For help on more advanced topics, you may want to seek out a particular tutor — but it never hurts to ask whoever is available. See the table below to find a tutor for a specific subject.

Numme MATLAB Python C      Java C++ SQL ADK Datorteknik Progp
Felix x x x x x x x x Felix
Erik x x Erik
Tobias x x x x x Tobias
Marko x x x x x x Marko
Sebastian x x x Sebastian
Alice x x x x Alice

Feedback News