Allmänhandledning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In English

EECSs allmänhandledare hjälper till med programmeringsfrågor och andra problem två gånger dagligen varje vardag under terminstid, oftast 11–13 och 17–20. 

               

Frågor om allmänhandledningen?

Besök FAQ-sidan

Vilka är allmänhandledarna?

Läsåret 2020/2021 jobbar Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic och Sebastian Sandström som allmänhandledare.

Alla handledare kan svara på frågor om kurser på grundnivå i programmering och datalogi på EECS-skolan. I tabellen nedan kan du se vilka specialområden respektive handledare har.

Felix Erik Tobias Marko Sebastian Jesper
Numme    x     x        x
Matlab    x    x     x        x
Python    x      x     x        x    x
C    x      x     x    x
Java    x      x      x    x
C++    x      x     x    x
SQL    x
adk    x    x
datorteknik    x    x
progp      x    x
prolog    x
Felix Erik Tobias Marko Sebastian Jesper
Feedback News