Databasteknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Please note that this course is given in English

Before the Start

You should get the either edition of the book:

  • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Second Edition, Pearson New International Edition, Pearson, 2014.
  • H. Garcia-Molina, J. D. Ullman and J. Widom, Database Systems: The Complete Book, Second Edition, Pearson International Edition, 2009.

ISBN 9781292024479.

Language

The lectures are in English.  Labs and homework can be in either English or Swedish.  The recitations are in Swedish (possibly one English group).

Introduction

The course is meant to give the student a working understanding of how databases are set up and used. We will cover query languages such as SQL as well as application programing with databases. We will cover the relational model, ER, normalization, transactions, functional dependencies. There will be a practical part where the students will be required to do simple programing.

Course goals

The student will be able to both understand and create  database designs particularly with regard to:

  1. converting between textual descriptions, example data, diagram representations and coded schema specifications, for both relational and semi-structured database models,
  2. forming queries and making modifications, for both relational and semi-structured database models;
  3. enforcing constraints, avoiding anomalies, preserving information and dependencies in relational databases;
  4. some examples of practical aspects such as indexing, concurrency, application programming and security issues.

 Prerequisite Knowledge

One of these courses or equivalent: 2D1320/DD1320, 2D1343/DD1343, 2D1344/DD1344

All course information has been moved to Canvas.

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 17 dec 08:00-13:00 Omtenta Plats: Q26, Q31

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter