Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Object-Oriented Program Construction

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

KURSEN ÄR NEDLAGD OCH GES INTE LÄNGRE.

Sista tentamen i kursen gavs 10:e mars 2020.


En möjlig ersättningskurs att ta i stället kan vara DD1385

==============

Kursen innehöll programmering i Java, inklusive biblioteksanvändning, modellering med UML, principer för god objektorienterad design, och designmönster.

Kursen var obligatorisk för CTFYS3 och TSVDK2.

Teachers