Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2021 Show in My Schedule
Wed 20 jan 10:00-12:00 Introduction lecture
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 21 jan 15:00-17:00 Lab session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

https://kth-se.zoom.us/j/62324493783

Meeting ID: 623 2449 3783

Fri 22 jan 10:00-12:00 Lecture
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 4 2021 Show in My Schedule
Tue 26 jan 15:00-17:00 Lab session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

https://kth-se.zoom.us/j/62324493783

Meeting ID: 623 2449 3783

Wed 27 jan 15:00-17:00 Boids and Steering
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 28 jan 15:00-16:00 Lab session (15:00-17:00)
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

https://kth-se.zoom.us/j/62324493783

Meeting ID: 623 2449 3783

Fri 29 jan 10:00-12:00 Lecture
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 5 2021 Show in My Schedule
Tue 2 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Wed 3 feb 13:00-15:00 Boids (part 2)
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 4 feb 15:00-17:00 Lab assignment 2 intro
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Fri 5 feb 10:00-12:00 General help session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 6 2021 Show in My Schedule
Tue 9 feb 15:00-17:00 Lab help session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Wed 10 feb 13:00-15:00 Lab assignment 3 intro
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 11 feb 13:00-15:00 Lecture: Particles and collision detection
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Fri 12 feb 13:00-15:00 Lab session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 7 2021 Show in My Schedule
Tue 16 feb 15:00-17:00 Lab session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Wed 17 feb 13:00-15:00 Lecture: Project specification
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 18 feb 13:00-15:00 Project specification brainstorming and feedback
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 8 2021 Show in My Schedule
Tue 23 feb 15:00-17:00 Project specification presentations and feedback
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

You may do a quick presentation of your specification idea and get feedback. Your specification can be at any stage of development (from just a broad idea, to a fully detailed specification). If you would like to do that, please sign up here: https://tiny.cc/jgsltz

Week 9 2021 Show in My Schedule
Tue 2 mar 13:00-15:00 General help session (note: 13:00-14:00)
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Thu 4 mar 15:00-17:00 General help session (note: 15:00-16:00)
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 10 2021 Show in My Schedule
Tue 9 mar 13:00-15:00 Project report + exam session (13:00-14:00)
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

https://kth-se.zoom.us/j/69539801354

Wed 10 mar 13:00-15:00 General help session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Fri 12 mar 13:00-15:00 General help session
VT 2021 modsim21
Lecture Teachers: Christopher Peters
Location: Digital
Week 11 2021 Show in My Schedule
Fri 19 mar 10:00-12:00 Tentamen
VT 2021 modsim21
Examination Teachers: Christopher Peters
Location: Digital

If you registered for the exam, you should have received an email with the details of the Canvas exam quiz link.

If you have any questions about the exam while it is in progress, you can visit this Zoom room: https://kth-se.zoom.us/j/62324493783

You do not have to be at the Zoom room to sit the exam (it is optional and only if you have a question).

Feedback News