Modeller och simulering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Models and Simulation

This is a course that deals with mathematical models, and numerical methods and algorithms for computer simulation. Modelling and simulation is increasingly important in science and technology, and is also used in entertainment such as physics engines for animation and computer games. Basic mathematical models as particle systems and mass-spring system are presented in the form of ordinary differential equations. The course focuses on practical aspects of methods and algorithms, and implementation of these in computer programs. The course includes a project where the methods are used to model a problem from reality, a scene, or to build a computer game.

DD1354 image.jpg

The course webpage for a particular study term is found under "General" ("Allmänt") in the menu to the left. Here is a link to the DD1354 Canvas page.

The 2017 and 2016 versions are available here, where there is useful material:

Models and Simulation, spring term 2017

Models and Simulation, spring term 2016

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter