News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

February 2021
Event Omtenta, 10 June 2021 10:00
Changed by scheduling staff 7 May at 20:07
January 2021
under
VT 2021 modsim21
Scheduling staff created event 29 January at 08:43
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 12:31

FöreläsningGeneral help session

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:43
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 12:26

FöreläsningProject report + general help session

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 12:31

Project report + general help sessionexam

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 17:30

Project report + exam (13:00-14:00)

https://kth-se.zoom.us/j/69539801354¶

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 17:30

Project report + exam session (13:00-14:00)

 
under
VT 2021 modsim21
Scheduling staff created event 29 January at 08:43
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 4 March at 12:31

FöreläsningGeneral help session

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:43
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:38

FöreläsningGeneral help session (note: 15:00-16:00)

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:43
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:37

FöreläsningGeneral help session

Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:37

General help session (note: 13:00-14:00)

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:33
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:30

FöreläsningProject specification presentations

Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:37

Project specification presentations and feedback

You may do a quick presentation of your specification idea and get feedback. Your specification can be at any level of detail/stage of development. If you would like to do that, please sign up here:¶Teacher Christopher Peters edited 17 February at 11:47

You may do a quick presentation of your specification idea and get feedback. Your specification can be at any levelstage of detail/stage of developmentvelopment (from just a broad idea, to a fully detailed specification). If you would like to do that, please sign up here: https://tiny.cc/jgsltz

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:33
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 10 February at 13:50

FöreläsningProject specification brainstorming and feedback

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
Scheduling staff created event 29 January at 08:33
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 10 February at 13:50

FöreläsningLecture: Project specification

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
under
VT 2021 modsim21
Scheduling staff created event 29 January at 08:33
Scheduling staff edited 2 February at 03:44

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

Teacher Christopher Peters edited 10 February at 13:49

FöreläsningLab session

Scheduling staff edited 12 February at 03:39

['CMEDATE_32', 'CDAMETE_23']

Scheduling staff edited 26 February at 03:34

['CDAMETE_23', 'CMEDATE_32']

 
Feedback News