Page overview

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This overview shows the pages for your course web. You can also see page permissions (who can read the page) and when the page was last modified. Overview, News feed, and Schedule are automatically created and not shown here.

If you cannot find a page here it may belong to non-selected course rounds/ groups .

General

These pages are directed to the whole course and positioned after the Schedule in the menu. Only teachers can edit the pages.

Page Can read Last changed
KursutvecklingAdministrators2018-10-29
Kursdata & kursanalysAdministrators2016-09-12
Kurs-PM (historik)Administrators2016-09-12
Canvas linkLogged in users2021-01-13
Course analysisLogged in users2018-10-29
FAQLogged in users2019-01-16
GradingLogged in users2019-02-14
Lab 1 - Steering and BoidsLogged in users2019-01-15
Lab 2 - Spring-mass systemsLogged in users2019-01-15
Lab 3 - PDE models, FEM and FEniCSLogged in users2021-01-27
Lab 3a - Spring-Mass SystemsLogged in users2016-01-25
Lab 3b - Fluid SimulationsLogged in users2016-01-19
Lab 4 - Project SpecificationLogged in users2019-01-15
Lab materialsLogged in users2021-01-27
Lecture materialsLogged in users2019-02-15
Models and Simulation (DD1354), 6.0hp, Spring 2015Logged in users2017-01-19
Models and Simulation (DD1354), 6.0hp, Spring 2016Logged in users2017-01-19
Models and Simulation (DD1354), 6.0hp, Spring 2017Logged in users2018-01-17
Models and Simulation (DD1354), 6.0hp, Spring 2018Logged in users2018-09-07
Previous course roundsLogged in users2017-01-19
Previous examsLogged in users2020-03-01
Project blogsLogged in users2020-02-17
Project materialsEveryone2020-12-10
Tutorial - Solar System SimulationLogged in users2019-01-21

Pages for my chosen course rounds/ groups within the course

These pages are directed to course rounds/ groups within the course. Only teachers can edit the pages.

There are no pages

Course wiki

Wiki pages are directed to the whole course and placed under the wiki. All students and teachers can edit the pages.

There are no pages

Feedback News