Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Java Programming for Python Programmers

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen är huvudsakligen baserad på självstudier. Bedömningen av inlämningsuppgifter sker automatiskt via KTHs system Kattis. Interaktion med lärarna sker via diskussionsforumet i Canvas.

Kursen ges i fyra kursomgångar per läsår. Kursomgången i period 1 ges med högre servicenivå, medan övriga kursomgångar ges med lägre servicenivå. Högre servicenivå innebär att en inledande föreläsning hålls och att studenterna får snabbt svar (inom 2 arbetsdagar) på frågor på diskussionssidan. Lägre servicenivå innebär rena självstudier och att svaren på frågor kan dröja upp till 2 veckor.

Examination

Enbart betygen P (passed) eller F (failed) ges. Kursen examineras med inlämningsuppgifter och redovisning av någon av de inlämnade lösningarna. Inlämningsuppgifterna skickas in till KTHs automatiska bedömningssystem Kattis. Man kan skicka in hur många lösningsförslag som helst på en uppgift, om minst ett av lösningsförslagen accepteras av Kattis så är man godkänd på den uppgiften. När man har fått godkänt på alla 6 uppgifter i Kattis ska man boka tid med ansvarig lärare för att boka tid för redovisning av en av uppgifterna som väljs ut av läraren. Alltså man ska vara förberedd för redovisning av alla uppgifter även om man i praktiken kommer man redovisa en ut av uppgifterna.

OBS! Inlämningsuppgifterna ska göras individuellt. Man kan diskutera uppgifterna med sina kurskompisar, men det är absolut förbjudet att titta på någon annan students programkod, eller att visa sin kod för någon annan student. Detta kommer att betraktas som fusk! Alla insända bidrag kommer att plagiatkontrolleras. Se även CSCs hederskodex.

OBS! Det finns en deadline för att lösa uppgifterna. Om man inte är godkänd på samtliga obligatoriska uppgifter före denna deadline, så får man göra samtliga nästa års uppgifter i stället. Man får alltså inte tillgodoräkna sig enskilda lösta uppgifter från en tidigare kursomgång.

Teachers