News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Scheduling staff edited yesterday at 15:06

2446d268-83f7-4072-ab1f-dbb2fff723f8, 64fac09c-9569-46fe-87fa-683f35a7433e, 69cd5e43-0aeb-46c2-b4c1-002de6a1ffd8, bb4faf52-8ff1-40ae-8211-b73a54703b8d, d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4, d7857e8e-4729-481f-8aba-9f2c167d1937Digital

['TSCRM_2', 'TMAIM_1', 'CELTE_32', 'CELTE_23', 'TMAIM_2']

 
December 2020
Scheduling staff created event 11 December at 09:03
Scheduling staff edited 18 December at 03:45

['TSCRM_2', 'TMAIM_2', 'CELTE_2', 'TMAIM_1', 'CELTE_3', 'TMAIM_2']

Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:17

Datorlaboration (unsupervised)

Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:18

DatorlaborationLab booking (unsupervised)

 
Scheduling staff created event 11 December at 09:03
Scheduling staff edited 18 December at 03:45

['TSCRM_2', 'TMAIM_2', 'CELTE_2', 'TMAIM_1', 'CELTE_3', 'TMAIM_2']

Assistant Christopher Peters edited 3 February at 18:12

DatorlaborationCanvas Quiz #2 (online, not invigilated)

Assistant Christopher Peters edited 3 February at 18:12

Details here:¶

https://gits-15.sys.kth.se/DD1388/cprog_frl/blob/master/quizzes.org¶

and here:https://kth.instructure.com/courses/22039/pages/quizzes¶

 
November 2020
under
VT 2021
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited Tuesday 10:47

FöreläsnGuest lecture: Stefano Markidis, GPU programming

Assistant Christopher Peters edited Tuesday 12:02

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/61598612206¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:56

DatorlaborationCanvas Quiz #5 (online, not invigilated)

Assistant Christopher Peters edited yesterday at 12:45

Canvas Quiz #5 (online, not invigilatedCANCELLED)

Note: Quiz 5 has been postponed and will not take place today. Details of a new date and time will appear here soon.¶

Assistant Christopher Peters edited yesterday at 12:45

Canvas Quiz #5 (CANCELLPOSTPONED)

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:39

Laboration help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶Assistant Christopher Peters edited Tuesday 10:47

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:39

Laboration help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶Assistant Christopher Peters edited Tuesday 10:47

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited Tuesday 12:01

FöreläsningLecture: Theory and practice concerning remaining lab work

Assistant Christopher Peters edited Tuesday 12:02

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/61598612206¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:39

Laboration help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶Assistant Christopher Peters edited Tuesday 10:47

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:38

DatorlaborationAssigmment introduction (labs 6, 7, 9 ,10, 11)

Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:38

Assigmment introduction (labs 6, 7, 9 ,10, 11) and lab help session

https://kth-se.zoom.us/j/61598612206¶

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 26 March at 17:36

DatorlaborationLab help session (online)

https://kth-se.zoom.us/j/61598612206¶

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶ 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 9 March at 16:41

FöreläsningAssignment introduction and lab help session

https://kth-se.zoom.us/j/61598612206https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 9 March at 16:42

DatorlaborationCanvas Quiz #4 (online, not invigilated)

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:24

DatorlaborationLab help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:23

DatorlaborationCanvas Quiz #3 (online, not invigilated)

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:22

DatorlaborationLab help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:22

DatorlaborationLab help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:22

DatorlaborationLab help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:21

FöreläsningLecture: access (modifiers, namespace, diamonds) (online)

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/61598612206¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:20

Laboration help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:19

FöreläsningAssignment introduction and lab help session

https://kth-se.zoom.us/j/61598612206https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Scheduling staff created event 16 November at 14:32
Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:16

DatorlaboratHelp session

Assistant Christopher Peters edited 18 February at 13:18

HLab help session (online)

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog¶

 
Feedback News