Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 9 2021 Show in My Schedule
Wed 3 mar 10:00-12:00 Lab help session (online)
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Note: Endast hjälp

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

Wed 3 mar 13:00-15:00 Lab help session (online)
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

Thu 4 mar 08:00-10:00 Canvas Quiz #3 (online, not invigilated)
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Thu 4 mar 10:00-12:00 Lab help session (online)
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital

https://queue.csc.kth.se/Queue/Cprog

Week 12 2021 Show in My Schedule
Mon 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 25 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Wed 31 mar 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Note: Endast hjälp
Week 15 2021 Show in My Schedule
Mon 12 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Note: Endast hjälp
Tue 13 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Note: Redovisning
Wed 14 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Redovisning
Thu 15 apr 13:00-15:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Redovisning
Fri 16 apr 08:00-10:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Endast hjälp
Week 16 2021 Show in My Schedule
Mon 19 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 22 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Endast hjälp
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2021
Lecture Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital
Thu 29 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5V1 Grå, 5V2 Karmosin, Digital
Week 18 2021 Show in My Schedule
Mon 3 may 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Week 19 2021 Show in My Schedule
Tue 11 may 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2021
Computer laboration
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Redovisning
Tue 18 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Redovisning
Wed 19 may 15:00-17:00 Laboration
VT 2021
Laboratory
Location: 5O1 Spelhallen, Digital
Note: Redovisning
Week 21 2021 Show in My Schedule
Mon 24 may 13:00-15:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Alexander Baltatzis
Location: Digital, U21, U41
Week 22 2021 Show in My Schedule
Thu 3 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2021
Examination
Location: U41, U51, V01, V11, ...
Feedback News