Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 29 aug 13:00-14:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location D1
Week 39 2017 Show in My Schedule
Tue 26 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Carina Edlund, Jens Lagergren, Mårten Björkman
Week 40 2017 Show in My Schedule
Thu 5 oct 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Carina Edlund, Jens Lagergren, Mårten Björkman
Thu 5 oct 13:00-15:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information
Location Mötesrum 1537
Week 44 2017 Show in My Schedule
Mon 30 oct 14:00-15:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location D1
Week 46 2017 Show in My Schedule
Wed 15 nov 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Carina Edlund, Jens Lagergren, Mårten Björkman
Week 47 2017 Show in My Schedule
Thu 23 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Carina Edlund, Jens Lagergren, Mårten Björkman
Week 3 2018 Show in My Schedule
Tue 16 jan 17:00-19:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture
Location Q1
Note: Gästföreläsning
Week 5 2018 Show in My Schedule
Thu 1 feb 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Jens Lagergren, Mårten Björkman, Marcus Dicander
Location Mötesrum 4523
Week 6 2018 Show in My Schedule
Thu 8 feb 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Jens Lagergren, Mårten Björkman, Marcus Dicander
Location Mötesrum 4523
Week 12 2018 Show in My Schedule
Thu 22 mar 15:00-17:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location D1
Note: programkollegium
Week 15 2018 Show in My Schedule
Mon 9 apr 15:00-18:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location E1
Wed 11 apr 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location E1
Week 17 2018 Show in My Schedule
Mon 23 apr 15:00-16:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Viggo Kann
Location D1
Note: Inför åk 3
Wed 25 apr 15:00-17:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location E1
Note: Masterprograminfo
Week 18 2018 Show in My Schedule
Thu 3 may 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Jens Lagergren, Mårten Björkman, Marcus Dicander
Location Mötesrum 4523
Week 19 2018 Show in My Schedule
Tue 8 may 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Viggo Kann, Linda Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Jens Lagergren, Mårten Björkman, Marcus Dicander
Location Mötesrum 4523
Week 20 2018 Show in My Schedule
Wed 16 may 10:00-12:00 Övning
HT 2017 prosam16s
Exercise
Location Mötesrum 4523
Wed 16 may 13:00-15:00 Övning
HT 2017 prosam16s
Exercise
Location Mötesrum 4523
Wed 16 may 15:00-17:00 Övning
HT 2017 prosam16s
Exercise
Location Mötesrum 4523
Week 22 2018 Show in My Schedule
Mon 28 may 08:00-10:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Mon 28 may 10:00-12:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Mon 28 may 14:00-16:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Wed 30 may 08:00-10:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Wed 30 may 10:00-12:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Wed 30 may 14:00-16:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Wed 30 may 16:00-18:00 Redovisning
HT 2017 prosam16s
Presentation Teachers: Nina Cyrén Wormbs
Location Mötesrum 1537
Week 35 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 27 aug 12:00-13:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location E1

Introduktion till årskurs 3. Bara för den som går år 3.

Week 37 2018 Show in My Schedule
Tue 11 sep 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 41 2018 Show in My Schedule
Thu 11 oct 13:00-15:00 D-dagen
HT 2017 prosam16s
Information

Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen. Den är öppen både på förmiddagen och eftermiddagen.

Week 44 2018 Show in My Schedule
Tue 30 oct 16:00-17:00 Valinformation
HT 2017 prosam16s
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location E1

Information om kandidatexjobben och valfria kurser för våren i årskurs 3.

Week 46 2018 Show in My Schedule
Wed 14 nov 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 47 2018 Show in My Schedule
Wed 21 nov 13:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 5 2019 Show in My Schedule
Tue 29 jan 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 6 2019 Show in My Schedule
Wed 6 feb 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 12 2019 Show in My Schedule
Thu 21 mar 15:00-17:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location D1
Note: Programkollegium
Week 17 2019 Show in My Schedule
Wed 24 apr 15:00-16:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location E1
Note: Inför mastervalet
Fri 26 apr 15:00-17:00 Information
HT 2017 prosam16s
Information Teachers: Örjan Ekeberg
Location F2
Note: Masterprograminfo
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 08:00-12:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Week 19 2019 Show in My Schedule
Tue 7 may 08:00-17:00 Seminarium
HT 2017 prosam16s
Seminar Teachers: Douglas Wikström, Christian Smith, Olof Bälter, Örjan Ekeberg, Johan Karlander, Viggo Kann, Mads Dam, Stefan Nilsson, Mårten Björkman, Marcus Dicander, Dena Hussain
Wed 8 may 15:00-16:00 Föreläsning
HT 2017 prosam16s
Lecture
Location F2
Note: Alumnföreläsning
Feedback News