Programme Integrating Course in Computer Science Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Programsammanhållande kurs i datateknik

DD1391 är en del av kursen DD1390. DD1391 sträcker sig över hela årskurs 2-3 i datateknikprogrammet och läses av den som antagits i högre årskurs på D eller börjat på D efter att ha gått öppen ingång.

Kursens huvudsyften är att ge en röd tråd i programmet och att ge var och en tillfälle att reflektera över sin studiesituation och aktuella kurser. Den ska skapa kontakter mellan årskurserna och med lärare och den har också en programkvalitetsutvecklande funktion.

__________________________________________________________________

Du som går DD1391 i årskurs 2 (kursomgången prosam17s) ska läsa tillsammans med kursomgången DD1390:prosam17. Notera att du i period 1 ska delta både i studieteknikseminariet tillsammans med årskurs 1 och masterprogramsseminariet tillsammans med årskurs 2-3.

Du som går DD1391 i årskurs 3 (kursomgången prosam16s) ska läsa tillsammans med kursomgången DD1390:prosam16.

Allmän kursinformationen finns på kurswebben för DD1390. Uppgifterna finns i kursrummet i Canvas.

Teachers

New event

Tue 27 aug 12:00-13:00 Föreläsning Location: Q1

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News