Schema

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Vecka 12 2018 Visa i Mitt schema
Tis 20 mar 08:00-10:00 Föreläsning - Lecture on academic writing
VT 2018 dkand18
Föreläsning Lärare: Linda Söderlindh
Plats: E1
Vecka 13 2018 Visa i Mitt schema
Mån 26 mar 08:00-12:00 Seminarium
VT 2018 dkand18
Seminarium Lärare: Pawel Herman
Plats: B21, V01

Room B21: groups supervised by Alex and Pawel

Room V01: groups supervised by Arvind and Richard

Mån 26 mar 13:00-17:00 Seminarium
VT 2018 dkand18
Seminarium Lärare: Pawel Herman
Plats: L21, U61

Room L21: groups supervised by Jana and Christopher

Room U61: groups supervised by Stefano and Dilian

Tis 27 mar 08:00-12:00 Seminarium
VT 2018 dkand18
Seminarium Lärare: Pawel Herman
Plats: E33, E53

Room E53: groups supervised by Jeanette and Jens

Room E33: all the groups that intend to write their thesis reports in Swedish

Vecka 18 2018 Visa i Mitt schema
Fre 4 maj 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2018 dkand18
Föreläsning Lärare: Linda Söderlindh
Plats: Q1
Vecka 22 2018 Visa i Mitt schema
Mån 28 maj 10:00-17:00 Redovisning
VT 2018 dkand18
Redovisning Lärare: Örjan Ekeberg, Pawel Herman
Plats: D32, D33, D35
Anmärkning: Vissa grupper
Tis 29 maj 10:00-17:00 Redovisning
VT 2018 dkand18
Redovisning Lärare: Örjan Ekeberg, Pawel Herman
Plats: B21, B22, U61
Anmärkning: Vissa grupper
Ons 30 maj 10:00-17:00 Redovisning
VT 2018 dkand18
Redovisning Lärare: Örjan Ekeberg, Pawel Herman
Plats: D32, D33, D41
Anmärkning: Vissa grupper
Feedback Nyheter