Nyhetsflöde

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I Nyhetsflödet hittar du uppdateringar på sidor, schema och inlägg från lärare (när de även behöver nå tidigare registrerade studenter).

Augusti 2018
under
VT 2019 dkand19
Schemahandläggare skapade händelsen 22 augusti 12:37
Schemahandläggare redigerade 22 augusti 14:17

[{u'user_id': u'u1oppomp', u'user_name': u'\xd6rjan Ekeberg', 'user_id': u'u1oppomp', 'user_acronym': u'ekeberg'}, {'user_name': u'Pawel Herman', 'user_id': u'u19pqm1e', u'user_acronym': u'ekebergpaherman'}]

 
April 2017
Niklas Rosencrantz skrev inlägget 8 april 2017

Niklas Rosencrantz taggade med kexjobb. 8 april 2017

Administratör kommenterade 9 april 2017

Hi Niclas

In your thesis report there can always be a section (before the table of contents) called "Acknowledgments", where you can express your gratitude.

 
Mars 2017
Niklas Rosencrantz skrev inlägget 12 mars 2017

Niklas Rosencrantz taggade med Projekt och Exjobb. 12 mars 2017

Administratör kommenterade 13 mars 2017

You can surely reach out to other students. This is partly the idea behind group environments formed by students supervised by the same lecturer.

kommenterade 16 mars 2017

We do the project "Formal models of hardware peripherals". Our host is Linux and the peripheral is anything connected at the UART serial connector RS-232, allowing a console at the serial connector.

We can demo trivial root shell using the busybox/barebox hush shell ("The humble shell") which seems to allow root shell by default. We're trying to restrict the access so that we can demo a more interesting case than direct root access.

We document it with a formal model using NuSMV and SMV for model-checking.

The documentation is in our repository. Feedback is welcome.

 
Januari 2017
Niklas Rosencrantz skrev inlägget 26 januari 2017

Niklas Rosencrantz taggade med Projekt. 26 januari 2017

 
Niklas Rosencrantz skrev inlägget 20 januari 2017

Niklas Rosencrantz taggade med Projekt. 20 januari 2017

Administratör kommenterade 23 januari 2017

@Niklas

Det går bra att föreslå andra projekt än de som finns i projektlistan.

Vi avråder starkt från att blanda in en uppdragsgivare (företag, sponsor, annan institution) i kexjobbet. Som självständigt arbete är det centralt att ni själva är de som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Vi har tidigare givit dispens för några få kexjobb kopplade till företag och har mycket dåliga erfarenheter från detta.

Handledaren är alltid en av lärarna kopplade till kursen. Handledares roll är dock inte att vara specialist på det man undersöker och det är inte fel att söka kontakt med andra experter inom och utanför KTH.

 
Feedback Nyheter