Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2012 Show in My Schedule
Wed 18 jan 11:00-12:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 4 2012 Show in My Schedule
Wed 25 jan 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 5 2012 Show in My Schedule
Fri 3 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 6 2012 Show in My Schedule
Thu 9 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 7 2012 Show in My Schedule
Tue 14 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Thu 16 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 8 2012 Show in My Schedule
Thu 23 feb 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 9 2012 Show in My Schedule
Fri 2 mar 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 10 2012 Show in My Schedule
Tue 6 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: E36
Wed 7 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: E36
Thu 8 mar 08:00-12:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: E36
Week 12 2012 Show in My Schedule
Tue 20 mar 13:00-17:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: E51
Week 15 2012 Show in My Schedule
Tue 10 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 17 2012 Show in My Schedule
Tue 24 apr 13:00-17:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: D41, E31, E36
Thu 26 apr 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Fri 27 apr 08:00-12:00 Övning
VT 2012, 70318
Exercise
Location: D32, D41, E31
Week 18 2012 Show in My Schedule
Thu 3 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Week 19 2012 Show in My Schedule
Thu 10 may 15:00-17:00 Föreläsning
VT 2012, 70318
Lecture
Location: D2
Feedback News