News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2015
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

Scheduling staff edited 27 April 2015

E32, E35, E36

 
Scheduling staff created event 10 April 2015
Assistant commented 11 April 2015

Please bear in mind that this seminarium is scheduled only for the group of students supervised by Pawel.

Assistant Pawel Herman edited 11 April 2015

Seminarium - only for those students supervised by Pawel

Assistant Pawel Herman edited 11 April 2015

Seminarium - only for those students supervised by Pawel

 
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 9 April 2015
 
March 2015
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Scheduling staff edited 26 March 2015

E31, E34, E35

Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

 
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Scheduling staff edited 26 March 2015

Tisdag 14 april5 maj 2015 kl 103:00 - 125:00

E321, E334, E35

Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

 
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Scheduling staff edited 26 March 2015

Tisdag 14 april5 maj 2015 kl 108:00 - 102:00

E312, E33, E34

Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

 
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

 
under
VT 2015 dkand15
Scheduling staff created event 26 March 2015
Assistant Pawel Herman edited 14 April 2015

Seminariumtudent conference

 
January 2015
under VT 2015 dkand15

Pawel Herman created page 20 January 2015

 
Scheduling staff created event 15 January 2015
Assistant Pawel Herman edited 28 February 2015

Föreläsning - Lecture on presentation techniques

Genomgång av presentationsteknik för studenter (hålls av Margareta Olofsson)¶

 
Feedback News