Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 5 2015 Show in My Schedule
Thu 29 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2015 dkand15
Lecture
Location: M1

Kursintroduktion - viktigt möte

Week 9 2015 Show in My Schedule
Wed 25 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2015 dkand15
Lecture Teachers: Örjan Ekeberg
Location: M1
Week 13 2015 Show in My Schedule
Mon 23 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte - Half-way seminar held by Margareta Olofsson
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Örjan Ekeberg
Location: Q21

Halvvägsmöte med Margareta Olofsson för studenter vars handledare är Per Austrin och Richard Glassey.

Half-way seminar meeting held by Margrata Olofsson for students whose supervisors are Per Austrin and Richard Glassey.

Tue 24 mar 08:00-12:00 Halvvägsmöte - Half-way seminar held by Margareta Olofsson
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Örjan Ekeberg
Location: D35

Halvvägsmöte med Margareta Olofsson för studenter vars handledare är Pawel Herman, Jeanette Hellgren Kotaleski and Alex Kozlov.

Half-way seminar meeting held by Margrata Olofsson for students whose supervisors are Pawel Herman, Jeanette Hellgren Kotaleski and Alex Kozlov.

Tue 24 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte - Half-way seminar held by Margareta Olofsson
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Örjan Ekeberg
Location: E53

Halvvägsmöte med Margareta Olofsson för studenter vars handledare är Arvind Kumar och Jens Lagergren.

Half-way seminar meeting held by Margrata Olofsson for students whose supervisors are Arvind Kumar and Jens Lagergren.

Fri 27 mar 08:00-12:00 Halvvägsmöte - Half-way seminar held by Margareta Olofsson
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Örjan Ekeberg
Location: E53

Halvvägsmöte med Margareta Olofsson för studenter vars handledare är Michael Minock och Vahid Mosavat.

Half-way seminar meeting held by Margrata Olofsson for students whose supervisors are Michael Minock and Vahid Mosavat.

Fri 27 mar 13:00-17:00 Halvvägsmöte - Half-way seminar held by Margareta Olofsson
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Örjan Ekeberg
Location: E53

Halvvägsmöte med Margareta Olofsson för studenter vars handledare är Danupon Nanongkai och Michael Schliephake.

Half-way seminar meeting held by Margrata Olofsson for students whose supervisors are Danupon Nanongkai and Michael Schliephake.

Week 16 2015 Show in My Schedule
Tue 14 apr 10:00-12:00 Seminarium - only for the students supervised by Pawel
VT 2015 dkand15
Seminar Teachers: Pawel Herman
Location: E33
1 comments
Week 17 2015 Show in My Schedule
Thu 23 apr 10:00-12:00 Workshop
VT 2015 dkand15
Workshop
Location: 4V2Röd
Note: LaTeX-workshop
Fri 24 apr 10:00-12:00 Föreläsning - Lecture on presentation techniques
VT 2015 dkand15
Lecture Teachers: Örjan Ekeberg
Location: E1

Genomgång av presentationsteknik för studenter (hålls av Margareta Olofsson)

Week 19 2015 Show in My Schedule
Tue 5 may 10:00-12:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E32, E33, E34
Tue 5 may 13:00-15:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E31, E34, E35
Tue 5 may 15:00-17:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E31, E34, E35
Wed 6 may 08:00-10:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E31, E32, E36
Wed 6 may 10:00-12:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E31, E32, E36
Wed 6 may 15:00-17:00 Student conference
VT 2015 dkand15
Seminar
Location: E32, E35, E36
Feedback News