Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 4 2017 Show in My Schedule
Mon 23 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 dkand17AF
Lecture Teachers: Örjan Ekeberg, Pawel Herman
Location: F2
Week 10 2017 Show in My Schedule
Mon 6 mar 09:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 dkand17AF
Lecture Teachers: Linda Söderlindh
Location: E1
Week 12 2017 Show in My Schedule
Wed 22 mar 15:00-18:00 Lecture on written communication (Föreläsning)
VT 2017 dkand17AF
Lecture Teachers: Linda Söderlindh
Location: F2
Week 13 2017 Show in My Schedule
Tue 28 mar 08:00-12:00 Half-way meetings - parallel sessions in D32 (Eng) and E53 (Eng)
VT 2017 dkand17AF
Exercise Teachers: Susanna Zeitler Lyne, Linda Söderlindh
Location: D32, E53

D32: groups supervised by Mårten, Richard and Dilian
E53: groups supervised by Iolanda and Roberto

Wed 29 mar 13:00-17:00 Half-way meeting - Q11 (Eng)
VT 2017 dkand17AF
Exercise Teachers: Linda Söderlindh
Location: Q11

Q11: groups supervised by Jens and Alex

Thu 30 mar 08:00-12:00 Half-way meetings - parallel sessions in D33 (Eng) and D35 (Swe)
VT 2017 dkand17AF
Exercise Teachers: Susanna Zeitler Lyne, Linda Söderlindh
Location: D33, D35

D33: groups supervised by Michael and Kevin
D35: collective groups declaring to write thesis in Swedish

Fri 31 mar 10:00-12:00 Half-way meeting part 1 - D42 (Eng), part 2 at 13-15
VT 2017 dkand17AF
Exercise Teachers: Linda Söderlindh
Location: D42

D42: groups supervised by Jeanette and Pawe

Fri 31 mar 13:00-15:00 Half-way meeting part 2 - D42 (Eng)
VT 2017 dkand17AF
Exercise Teachers: Linda Söderlindh
Location: D42

D42: groups supervised by Jeanette and Pawe

Week 20 2017 Show in My Schedule
Mon 15 may 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 dkand17AF
Lecture Teachers: Linda Söderlindh
Location: F2
Week 22 2017 Show in My Schedule
Mon 29 may 10:00-17:00 Workshop
VT 2017 dkand17AF
Workshop
Location: B24, D33, L42
Thu 1 jun 10:00-17:00 Workshop
VT 2017 dkand17AF
Workshop
Location: E51, E52, E53
Fri 2 jun 10:00-17:00 Workshop
VT 2017 dkand17AF
Workshop
Location: E33, E51, E52
Feedback News